Бъдещето на професия счетоводител: Заплата и длъжностна характеристика

Бъдещето на професия счетоводител през 2024г.

Сподели:

Професията счетоводител съществува от много години и днес всяка фирма, която иска да съществува законно, трябва да има собствен счетоводител. В последните години е особено важно за всяка компания да може да разчита на професионалист, който да навигира финансовите активи и да създава и управлява бюджета според динамичните ситуации, пред които сме изправяме. Затова фирмите все по-активно търсят помощта на образовани специалисти, които да им помогнат да избегнат кризите. Това прави професията счетоводител все по-привлекателна.

В тази статия ще разгледаме какво прави един счетоводител, каква заплата взима един счетоводител и какви са перспективите за професията в бъдеще, за да разберете, какво е бъдещето на професията и струва ли си да станеш счетоводител.

Какво прави счетоводителят? Длъжностна характеристика

Длъжностните задължения на счетоводителя се определят от вида фирми, за които работи. Най-общите задължения, обаче, които всеки човек, извършващ тази професия, трябва да знае как да изпълнява, са:

  • поддържане на счетоводни, данъчни и управленски отчети
  • разработване на счетоводна политика на фирмата
  • водене на отчетност и взаимодействие с държавни институции и регулаторни органи.

В зависимост, дали финансовият специалист работи с разчетна или материална група, или какви системи за данъчно облагане се прилагат във фирмата му, например, уменията му могат да варират.

Какво трябва да знае един счетоводител?

Добро познаване на законите – Независимо в каква фирма работи и каква точно счетоводна дейност извършва, всеки счетоводител трябва добре да познава основните данъчни закони както и Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, Търговския закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за корпоративното подоходно облагане и Кодекса на труда и грамотно да може да борави с тях, както и с всички останали закони, които са свързани със счетоводната дейност и дейността на фирмата, в която работи.

Какво се учи за счетоводител?

Вземайки предвид изброените знания, може би се питате „Какво се учи за счетоводител?“. Има университети в България, които предлагат бакалавърски и магистърски програми, които може да следвате, за да станете счетоводител. В днешно време съществуват и различни курсове по счетводство, които могат да ви дадат много добри знания и насоки за това как се става добър счетоводител.

Какви умения трябва да притежава счетоводителят на бъдещето?

В днешно време счетоводството е дигитализирано, затова хората, които работят в тази сфера, трябва да притежават и компютърна грамотност. Освен добро познание на програмите Microsoft Word и Microsoft Excel, счетоводителите трябва да са запознати и с ползването на специализирани счетоводни софтуери, които ще са им нужни в ежедневните им задължения. Фирмите използват различни софтуери, затова е възможно и обучение на място, но базисното познаване на програмите би било в полза на практикуващите професията.

Друго важно качество би било знанието на чужд език. Това е задължително ако компанията, в която счетоводителят работи, има международна дейност, но и иначе би било полезно на един експерт за работата му с компютърни програми, които често са на английски език.

Личните качества, които биха помогнали на човек да извършва добре тази професия, са старание, способност за планиране и навременно изпълнение на задачи, отговорност, логическо мислене и възможност за работа при по-голямо напрежение.

Видове счетоводители

След като вече уточнихме какво прави един счетоводител и какви знания и качества трябва да притежава, ще разгледаме и какви са двата основни вида специалисти.

Счетоводител

Най-основното обяснение на работата на един счетоводител в дадена фирма е специалист, който освен, че се занимава с финансовите операции на фирмата, работи и като консултант по управленските решения, свързани с бюджета.

Оперативен счетоводител

Какво прави оперативният счетоводител и с какво неговата работа е по-различна? Този вид счетоводител се занимава с първичното счетоводство на компаниите. Работата се извършва от специалисти с по-ниска специализация. Това значи, че при нужда от по-детайлна консултация се назначава счетоводител с по-голям опит и знания в дейността, за да може да подписва изготвените финансови отчети.

Разлика между счетоводител и оперативен счетоводител

Оперативният счетоводител се различава от обикновения счетоводител по това, че предлага счетоводни услуги изключително на конкретна организация или стопанска единица, докато счетоводителите могат да обслужват по-широк кръг клиенти.

Оперативните счетоводители са по-ангажирани с дейности като създаване на бюджети, анализ на финансови данни, изготвяне на отчети и отправяне на препоръки към ръководството. Те си сътрудничат тясно с други отдели в организацията, за да гарантират, че всички финансови транзакции са точно записани и отчетени.

От друга страна, счетоводителите предлагат различни услуги, включително изготвяне на данъчни декларации, одит, финансови консултации и планиране на имуществото, и работят с предприятия и организации, но с по-малко участие или отговорност в сравнение с оперативните счетоводители.

Преимущества и недостатъци на професията счетоводител

Както всяка друга професия, работата като счетоводител има както своите плюсове, така и минуси. Преимущество е, че счетоводството е професия на бъдещето – не изглежда, че ще изчезне в скоро време, а дори напротив, очакванията са интересът към специалистите да се увеличи. Дори фирмите да започнат да използват криптовалути, вместо фиатни пари, то те ще имат нужда от специалист счетоводител повече от всякога, който да помага с бюджета на фирмата и финансовите документи.

Tази професия, има няколко положителни аспекта, които не бива да се пренебрегват. Едно от основните предимства е постоянното търсене на счетоводители, тъй като дори малките компании се нуждаят от техните услуги в днешния разширяващ се пазар. Освен това практикуването на счетоводство осигурява ценен професионален опит и възможности за кариерно израстване или за започване на собствена счетоводна практика. И накрая, квалифицираните и опитни счетоводители обикновено получават заплати, които са доста по-високи от средните за страната. Придобиването на практически умения и знания чрез стаж в адвокатска кантора може да бъде от полза за постигането на такива нива на успех.

По тези причини, изглежда, че професията счетоводител предлага голяма стабилност. В допълнение с това, да си счетоводител дава много възможности за кариерно развитие. Един счетоводител може да израсне кариерно до старши или до главен счетоводител, а това би увеличило и неговото възнаграждение.

Продължете да четете, за да научите повече за заплатите в бранша…

Като недостатъци на професията счетоводител могат да се определят ненормираното работно време и нуждата от развита грамотност при боравенето с голям обем информация от различен характер. Понякога счетоводителите трябва да работят на ненормиран работен ден – някои избират да работят по този начин, но други трябва да работят извънредно при изготвянето на определени документи. Счетоводителите трябва и да са много запознати със законите и практиките в сферата, както и да ги прилагат адекватно, защото иначе може да подлежат на глоби или законови наказания.

Заплата на счетоводителя: “Колко взима един счетоводител?”

След като разгледахме какво прави един счетоводител, какви знания и умения трябва да притежава и какви са предимствата и недостатъците на тази професия, се спираме и на заплатата на счетоводителите. Възнаграждението на специалистите в тази сфера зависи от различни фактори – ниво на организация, задачите, които изпълнява счетоводителя, обема на работа и степента на отговорност на специалиста.

Базирайки се на информацията онлайн за заплатите в България за различни професии и отворените обяви за позиции в бранша, предоставяме примерни ценови диапазони за това колко е средната нетна заплата на счетоводител, според неговата позиция:

  • Счетоводител: 905 – 2 194 лв.
  • Старши счетоводител: 1 147 – 2 758 лв.
  • Главен счетоводител: 1 213 – 3 774 лв.

Както може да забележите при тези примерни заплати, те варират според ангажираността и експертизата на счетоводителите в работата им. Най-общият извод, който може да се направи, е, че дори начинаещ счетоводител, професионалист в началото на кариерата си, може да получава доста задоволително начално възнаграждение. Ако счетоводителят иска да придобие допълнителни знания и умения, то би могъл да получи още по-голяма заплата, когато увеличи отговорностите и задълженията си и ги изпълнява добре. Тези знания винаги могат да бъдат надградени и с образователните програми на Finance Academy.

Какви други професионални възможности има счетоводителят?

Важно е да се отбележи, че човек, който е работил като счетоводител би могъл да се развива и в други професии, свързани с финанси. Позициите, в които един счетоводител може да се преквалифицира, са финансов анализатор (заплата до 3 200 лв.), финансов контролер (заплата до 4 000 лв.) и икономически или финансов мениджър (заплата до 7 300 лв.). Професията на счетоводител предлага възможност за кариерен растеж в различни финансови направления за специалистите, които имат желание да развиват.

Счетоводителите, които имат добри познания за финансовите системи и анализа на данни, могат да бъдат подходящи и за работа в областта на анализа на данни, бизнес разузнаването или управлението на риска. Те могат да използват експертните си познания, за да помагат на организациите да вземат информирани решения относно финансовите резултати, инвестициите и оперативната ефективност.

Освен това счетоводителите могат да имат възможност да се специализират в определени отрасли, като здравеопазване, недвижими имоти или технологии. Това може да включва работа като счетоводител или финансов анализатор в компания от този отрасъл или като консултант, предоставящ финансови съвети и насоки на предприятия от този сектор.

Като цяло областта на счетоводството предлага разнообразни професионални възможности за хората с подходящи умения и квалификация. С непрекъснато обучение и развитие счетоводителите могат да продължат да разширяват своите знания и опит и да напредват в кариерата си до висши ръководни или изпълнителни длъжности.

Как да стана счетоводител?

Вземайки предвид предоставената информация дотук, вероятно ви е интересно как можете да станете счетоводител. Както вече споменахме, може да изучавате счетоводство в университет, като бакалавърска или магистърска степен. Има и друг вариант, обаче. За да добиете АКТУАЛНИ практически и теоретични знания, които са съобразени с професията и нейното развитие в бъдеще, можете да се възползвате и от специализирани курсове. Такъв курс е курсът по счетоводство на Finance Academy:

Курс по Счетоводство и данъци

Програмата по Счетоводство и данъци е създадена, за да обясни на достъпен език как функционира данъчната система. Курсът ще донесе необходимите знания на специалистите, които искат да практикуват счетоводната професия.
Най-важната информация за счетоводството, предадена на достъпен език. Подходящо за начинаещи.

За кого е подходяща професията счетоводител?

От курса могат да се възползват както напълно начинаещи, които искат да работят като счетоводители, така и собственици на бизнес, които биха получили ценна информация, как да управляват предприятията си по-ефикасно от финансова гледна точка. Хората, които не искат да практикуват счетоводство, но искат да знаят как сами да управляват финансите си по-ефикасно и съобразно всички закони, също биха имали полза от този курс.

За разлика от лекциите в университетите, лекциите в курса по счетоводство, която Finance Academy предоставя, могат да бъдат гледани по всяко време от обучаващите се, тъй като се предлагат и на запис, след като са излъчвани на живо онлайн. Това значи, че може да ги гледате както в удобното за вас време, така и може отново да се връщате към тях, за да затвърдите материала.

Участниците в курса ще могат да се запознаят със съдържание на достъпен език, което ще им даде основните познания за счетоводството. През курса на обучението, участниците ще решават и казуси, с които ще могат да упражнят практически наученото. Освен това, всеки участник в курса има възможност да се включи и в уебинари, предавани на живо, както и да получи достъп до специални ресурси от първостепенно значение за професията.

Струва ли си да бъдеш счетоводител?

Работата на счетоводителя не е само да борави с финансовата документация на една фирма, той трябва да дава и стратегически съвети, свързани с финансовото развитие на компанията. За да станеш счетоводител са нужни както знания, така и личности качества, затова може да е трудно да се открие професионалист, на когото фирмите да се доверят. Тази професия остава все толкова перспективна, с високо търсене и добро възнаграждение, дори и за специалистите с по-малко опит.

За радост на много хора, които искат да работят в тази сфера, днес е много лесно да станеш счетоводител. Ако имате желанието да се развивате в тази сфера, качественият курс по счетоводство би изградил основата за вас, върху която вие да продължите да градите успешната си кариера като финансов специалист.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *