Заплатите в България: Минимална, средна и висока заплата за страната

Заплатите в България: Минимална, средна и висока заплата

Сподели:

Ще преминем през вечно актуалната тема – заплатите в България. Как се изчисляват те? Каква е минималната, средна и висока заплата за страната? Къде отиват парите ни за удръжки, данъци, осигуровки.

Реална оценка на заплатите в България – завишени или занижени?

Всяка година темата за заплатите в България е една от най-обсъжданите. С появата на нови професии се променят и секторите, в които заплатите са по-високи. Следва въпроса – нормално ли е някой от столицата да взима 3000 лева, докато хората от малките български градове работят за минимална работна заплата. Силно завишени или силно занижени са заплатите в България на фона на държавите ни съседки? А в световен мащаб? Нека видим…

Как се изчислява работната заплата в България?

Работната заплата в България се изчислява с отчитане на редица параметри. Причината за това е, че справедливото заплащане е спорна тема. При формирането зависи категорията труд, опита ви, познанията ви и нивото на експертиза. На лице са и индивидуалните практики на корпорацията, в която работите. Някои компании прибавят към заплатата социални придобивки, сума за горива на служебен автомобил и още.

Фактори, които указват влияние върху изчисляването на работната заплата в България:

 • Професионални умения
 • Професионален опит
 • Отговорности и задължения
 • Допълнителни възнаграждения: Бонуси, премии,
 • Осигурителен доход
 • Допълнителни осигуровки
 • Минимален осигурителен доход (МОД) в страната
 • Неплатен отпуск
 • Наличие на ТЕЛК / НЕЛК

Категориите на труд в България се разделят на три. Те са приети условно, за да помогнат на държавата в разпределението и изчислението на пенсиите. Тоест на база на това в коя категория на труд спадате вие, се определя и по специфичен начин начина на финансиране на пенсионния ви фонд.

Пълният списък с професии, включени в трите категории, и тяхното разпределение, можете да намерите в уебсайта на националния осигурителен институт.

Основна заплата: Нето, бруто, удръжки, данъци

Договарянето на заплата е един от сложните моменти при стартиране на нова работа. Съществуват толкова много допълнителни характеристики на заплатата, че понякога е объркващо.

Важно да имаме финансови познания, за да разберем от какво е съставена заплатата ни, каква е разликата между нето и бруто, както и къде отиват парите за удръжки, данъци и още. За предприемачите и собствениците на бизнес пък е важно да знаят какви данъци върху трудовите възнаграждения трябва да плащат.

Основна заплата

Основната заплата са парите, които един служител е договорено да получава при работа на пълен работен ден, за един месец.

Допълнителни възнаграждения

Към основната заплата могат да се добавят и допълнителни трудови възнаграждения – пари за нощен труд, извънреден труд, труд на официални празници, стаж и още.

Заплата бруто

Брутното трудово възнаграждение е заплатата, която включва парите, предназначени за социално осигуряване и здравно осигуряване. В заплатата бруто за включени и парите, които отиват за пенсионен фонд, фонд безработица, здравно осигурителни вноски, фонд при трудови злополуки, общо заболяване и майчинство.

Заплата нето

Нетното трудово възнаграждение е “чисто” след социално осигуряване и здравно осигуряване

Удръжки

Удръжките са парите, които се “удържат” от работодателя от заплатата. Те отиват за социално и здравно осигуряване, както и за данъци (данък за общ доход).

Лични осигуровки

Личните осигуровки са пари, които работодателят плаща на държавата за сметка на служителя. В тях влизат: Държавно обществено осигуряване (ДОО), Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Здравно осигуряване (ЗО), Осигуровки, изплатени от работодателя.

Държавно обществено осигуряване (ДОО)

Държавното обществено осигуряване (ДОО) включва парите, които се удържат от заплатите за целите социалното осигуряване. Това включва:

 • фонд “Общо заболяване и майчинство”
 • фонд “Пенсии”
 • фонд “Трудова злополука и професионална болест”
 • фонд “Безработица”

Осигуровките се изчисляват на базата на осигурителния доход = брутната заплата на служителя и максималния осигурителен доход за съответната година.

Допълнително осигуряване

Допълнителното осигуряване може да бъде задължително и незадължително. Съществува задължително допълнително пенсионно осигуряване. Някои фирми осигуряват и възможност за допълнително здравно осигуряване, за да се погрижат за всички нужди на своите служители.

Данъци

Данъците в България са основно два вида – данък върху доходите (ДОД) и ДДС. Това са пари, които се удържат от заплатите на служителите и отиват за държавата.

 • Данъкът върху доходите (ДОД) – определя се на базата на данъчната основа (заплата бруто минус дължими лични осигуровки).
 • ДДС – данък, който се плаща от физически и юридически лица по силата на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Физическите лица се регистрират да плащат ДДС на държавата, когато облагаемият им оборот достигне 50 000 лв. – от сделки, продажба на продукти, услуги или друга редовна независима икономическа дейност

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи”

Цялостната програма по инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy ще ви научи на всички тънкости при управлението на личните ви средства, дългосрочното създаване на богатство чрез инвестиране, начини за набавяне на допълнителни доходи и постигането на финансовите ви цели.

Програмата е изцяло онлайн, практически насочена и обученията се водят от лектори-практици. Всички лекции са достъпни в удобно за куристите време и могат да се гледат от всяка точка на света.

Обученията във Finance Academy са акредитирани от НАПОО към Министерство на Образованието.

Минимална работна заплата в България 2022

Към 2021 година минималната заплата за България е 650 лв. Тази сума е сформирана спрямо финансовия бюджет на държавата и предоставя защита по закон на работниците. Това означава, че работодателят няма право да ви плаща по-малко от 3,92 лв. / час при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. (Вижте постановление № 331 от 26.11.2020 г.)

От април месец 2022 г. се очаква минималната работна заплата да бъде увеличена на 710 лв. или 4.29 лв./час.

Колкото по-висока е минималната работна заплата в една държава, толкова по-добро е общото икономическо състояние на тази страна. Няма строго фиксирана минимална работна заплата, която да е валидна за всички. По последни официални данни минималните работни заплати в Европейския съюз за в рамките между 312 и 2142 евро на месец.

Средна работна заплата в България

По последни официални данни на Националния статистически институт средната работна заплата в България са в рамките на 1300-1600 лева за обществения сектор (държавни позиции) и 1300-1400 лева за частния сектор (позиции към компаниите). Размерът на средната заплата варира спрямо сектора, заетите в него, търсене и предлагане.

Средната работна заплата в България се изчислява на база на финансовите отчети, които официално влизат в държавата. Те включват всички данни за изплатени от приятието възнаграждения – основни заплати, допълнителни възнаграждения, допълнителна работа “на парче”, непарични заплати и други придобивки. Скритите пари от данъци в сивия сектор пречат на средната работна заплата да расте.

Най-високи заплати в България

Професиите, които взимат най-високи в България се диктуват от времето. Те са пряко зависими от нуждите на хората в съответния период. В днешно време, технологията е част от всеки аспект на живота ни, затова и едни от най-високите заплати са в сектора на софтуерната разработка. Други професии с високи заплати са в сферата на електротехниката и технологиите, застраховането, автомобилното производство, телекомуникациите и фармацевтиката.

Освен това, най-високите заплати в България отиват в градовете, които са най-добре развити икономически – това са София, София – област, Варна, Стара Загора, Враца. С нарастването на доходите на българите нараства и размерът на най-високата заплата, отчетена за страната ни.

Какво е фиш за заплата и за какво се използва?

Вероятно се чудите какво точно е фиш за заплата. Фишът за заплата е документ, който посочва точно сумата пари, които получавате. Фишът за заплата се предоставя от работодателя всеки месец. В него са посочени изработените от вас дни и парите бруто, нето, начисления, удръжки и допълнителни възнаграждения. Той помага за отчитането за възнагражденията в България.

Заплатите в България – финансов анализ

Заплатите в България са чувствителна тема, за която разполагаме с данни, но не знаем доколко точни са те. Сивият сектор в страната ни е внушителен по количество, затова не можем да твърдим, че разполагаме с реалните данни за диапазона на заплатите в България. Затова казваме, че не знаем каква е действителната най-ниска, средна и най-висока заплата.

Това се отразява и на правилната оценка на икономическата ситуация в страната. При изготвянето на финансови анализи за ситуацията в България, експертите взимат предвид всички потенциални неточности.

Изводите сочат, че ако искаме да взимаме високи заплати, трябва да сме усърдни, да притежаваме умения, които са актуални за времето ни и постоянно да инвестираме в нови знания и усъвършенстване на квалификацията ни.

Нека не забравяме, че заплатата не ни осигурява достатъчна сигурност и спокойствие. Трябва да знаем как работи света на инвестициите и да имаме повече от един източник на доход. Така, ако утре напуснем работа, ще знаем, че имаме спестявания и странични източници на доход, които ще се погрижат да живеем добре. Научете как да повишите доходите в Finance Academy чрез първата цялостна програма за “Инвестиции и лични финанси” в България.

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи”

Цялостната програма по инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy ще ви научи на всички тънкости при управлението на личните ви средства, дългосрочното създаване на богатство чрез инвестиране, начини за набавяне на допълнителни доходи и постигането на финансовите ви цели.

Програмата е изцяло онлайн, практически насочена и обученията се водят от лектори-практици. Всички лекции са достъпни в удобно за куристите време и могат да се гледат от всяка точка на света.

Обученията във Finance Academy са акредитирани от НАПОО към Министерство на Образованието.