видове инвеститори

5 Вида инвеститори и най-важното, за всеки от тях

Сподели:

Инвеститор е всеки човек или организация, който влага капитал с очакването да получи финансова възвръщаемост. Те разчитат на голям брой финансови инструменти, с които могат да изчислят фактори, като възвръщаемост и риск за да достигнат своите парични цели. Понеже светът на финансите е доста обширен, тук сме представили няколко основни вида инвеститори, също както и очертание на пазарния климат, който навигират те:

Линията бик-мечка

Основната дихтомия, по която се делят различните видове инвеститори и пазари е т.нар. бик и мечка (bull & bear), която представлява амплитудата на движение и застой на пазарния сектор:

Бичи пазар

Пазар тип “бик” (също познат, като “оптимистичен” пазар) се получава, когато цените на акциите са се покачили с поне 20% след последното пазарно понижение. Характеризира се с повишаване на цените на акциите и понижена безработица, в следствие на която вътрешният брутен продукт нараства. При такива “оптимистични” и сравнително сигурни условия на пазара по-дръзките инвеститори ще се възползват, като потенциално вложат още повече от своите пари в по-рискови, но високодоходни компании и акции.

Мечи пазар

Пазар тип “мечка” (също познат, като “песимистичен” пазар) се получава по време на геополитически или други несигурности, когато цените на акциите са се понижили с поне 20%. Характеризира се с по-кратака фаза, понижение или застой в стойностите на акциите, засилена безработица, която от своя страна води до понижение на вътрешния брутен продукт. По време на мечи пазар много инвеститори губят увереност в шанса да увеличат своите приходи. Тогава могат да прибегнат към продажба на своите дялове, допринасякйи до вече понижаващите се цени.

Обобщение, което може да се направи между двата типа пазар е, че при “оптимистичния” пазар тип “бик” най-вече се купува, а при пазар тип “мечка” най-вече се продава. Друга разлика е, че биковите пазари се задържат средно около четири години, което е повече от тези тип “мечка”.

Видове инвеститори

Въпреки че линията бик-мечка представлява двете крайности на пазарния спектър, по нея можем да отличим няколко различни типа инвеститор, спрямо техните подход, опит и цел:

  • Ангел инвеститор (Angel investor);
  • Личен инвеститор (Personal Investor);
  • Рисков капиталист (Venture Capitalist);
  • Peer-to-peer инвеститори;
  • Банки и финансови институции.

Ангел инвеститор (Angel investor)

Инвеститорът тип “ангел” най-често работи с други предприемачи, с които имат общи бизнес интереси, но и той самият също може да бъде такъв. Неговите инвестиции най-често са под формата на заеми или покупката на акции, като могат да бъдат еднократни или продължителни, за да може начинанието да просъществува в колебливите си ранни етапи.

Той/тя инвестира в стартъп компании и малки бизнеси, в които намира потенциал, но които биха изпитвали затруднение да добият достъп до финансиране. Инвеститорът “ангел” често ще се сдобие с дял от компанията или конвертируема облигация. Той се справя най-добре в бикови пазари, тъй като нискорисковата среда, предоставена от спокойния им климат, му вдъхва увереността да се впуска в по-рискови инвестиции, каквито са новооснованите малки бизнеси от по-иновативен вид.

Личен инвеститор (Personal Investor)

Личният инвеститор е доста често срещан вид, който работи с малки бизнеси, но често инвестира и в проектите на приятели и роднини, за да могат да основат свой собствен бизнес или компания. Разликата между този тип инвеститори и банката е, че тя само дава пари, а те стават важна част от екипа. Много лични инвеститори държат на това да са компетентни в сферата на проекта, в който вливат капитала си и често искат да имат поне част от контрола върху неговото управление.

Освен типичните шансове за загуба на капитал, обаче, при този тип инвестиция е на лице рискът идващ от смесването на личните и бизнес отношенията. Това е типичен казус и то с причина: ако двете не могат да бъдат разграничени с достатъчно безпристрастност потенциалното възникване на загуба или фалит може да се окаже пагубно за важните връзки между участниците.

За това е добре този тип инвеститори да сключват добре обмислени договори, както при всеки друг вид бизнес отношение, за да може тези потенциални ситуации да бъдат преодоляни възможно най-гладко. От друга страна, лоялността към семейството и приятелите може да насърчи инвеститорите към дългосрочни и взаимно полезни инвестиции.

Рисков капиталист (Venture Capitalist)

Рисковият капиталист е най-вискодоходният от всички останали типове инвеститор. Той инвестира в рискови активи, които обещават “бърза печалба”, но разбира се това си има цена – висок риск и потенциална загуба на всичко. Една популярна стратегия, която този тип инвеститор практикува е обхождането на възможности внимателно и инвестиране в акции на компании с вече висок доказан успех и обособен бизнес план. Често иска дял от тях и участие в менажирането им, използвайки своя опит, за да им доведе още доходност.

Шансът да работи със стартъп, чието бъдеще е все още несигурно е малък и по това се различава от типовете “ангел” и личните инвеститори. Друга разлика между тях е, че рисковият капиталист е част от фирма, където работят и финансови анализатори, чиято цел е да изчисляват всевъзможни рискови фактори, а другите два типа действат самостоятелно. С рисков капиталист е най-добре да се изготви детайлно и конкретно партньорство, в което да са посочени правата и очакванията на участниците.

Peer-to-peer инвестиране (Peer-to-peer lending)

P2P инвестирането е начин, по който малки компании могат да намерят лични и инвеститори тип “ангел” директно, премахвайки финансовите институции като посредник. Съществуват уебсайтове, чрез които предприемачи на стартъп бизнеси могат да се свържат с потенциални инвеститори. Всяка услуга заявява своите условия за транзакция, като често лихвите при партньорските заеми са по-високи от тези на банките.

Кандидатът за заема прилага своя финансов профил (това може да е изготвен бизнес план съдържащ пазарно проучване, финансова прогноза и други анализи), за да му бъде наложена рискова категория, от която ще зависи процента на лихвата. Както при всеки друг тип инвестиция, тук инвеститорът може да избере между висок риск = висока възвращаемост и по-скромни, но безопасни варианти.

Препоръчително е предприемачът да има вече изготвен бизнес план съдържащ гореспоменатите данни, по който да се водят и да привлекат потенциални инвеститори, като се покаже надеждността на начинаещия бизнес и сериозното отношение на предприемача. Процесът е напълно автоматизиран и се случва на избраната платформа, но може и да е ръчен, ако двете страни искат да нанесат промени в сумите.

Банки и финансови институции, като вид инвеститор

Въпреки че банките не са индивидуален тип инвеститор, те са типичен източник на капитал, макар и по-консервативен. При кандидатстване за банков заем, кандидатът трябва да докаже своята финансова отговорност, като докаже своя постоянен доход. Това става по-лесно, ако той има вече установени отношения с нея.

Банките трудно одобряват стартиращи инициативи поради повишения риск, който те представляват, това ги прави по-добра опция за вече установени бизнеси, чиито собственик иска да разрасне. Съществуват и други институции като взаимните, пенсионните и други осигурителни фондове, които инвестират от името на свои клиенти или членове.

Типове инвеститори, които да отбягваме

Редно да се отбележи, че има качества и практики, които някои инвеститори независимо от типа си притежават, от които трябва да се страни, тъй като са некоректни:

  • Инвеститори, които често съдят своите партньори. Ако вярват, че нямате достатъчно средства да се защитавате в съда, могат да използват това за да си присвоят повече контрол над вашата компания.
  • Тези, които пристъпват вече договорен праг на контрол над даден бизнес и желаят да се месят в стратегическите му решения. Това се различава от практиката по-опитни лица да дават съвети и менторство на начинаещи предприемачи.
  • Инвеститори, които не разполагат със собствен капитал, който да влеят във компания или ако даден инвеститор изисква плащането на такса, за да отпусне пари. Такива хора често искат да спечелят нещо, без да заложат нищо.
    Запознаването с различните видове инвеститори, техните методи и цели навярно е полезна отправна точка за тези, които искат да поемат първата крачка към това да започнат да инвестират.

Запознаването с различните видове инвеститори, техните методи и цели навярно е полезна отправна точка за тези, които искат да поемат първата крачка към това да започнат да инвестират.

Ако желаете да разберете още по темата, можете да разгледате тези шест начина, по които можете да печелите пари чрез инвестиране.

Често задавани въпроси:

Инвестициите с по-голяма възвръщаемост крият по-голям риск от загуба. Тези, с по-ниска възвръщаемост са по-безопасни, но отнемат повече време да покажат резултат. Токва, което най-успешните инвеститори притежават са интуиция и разбиране на инструментите за изчисляване на риск.

Да, всеки може да започне да инвестира, но начинаещите инвеститори трябва да са добре запознати с пазаровия терен, както и неговия климат.

Тъй като местата за инвестиране на пари са многобройни, е най-добре човек да е наясно със собствените си възможности и да инвестира в това, което познава най-добре.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *