фактори определящи средната заплата в страната

6 Фактора, определящи средната заплата в България

Сподели:

Средната заплатата в България винаги е била важна тема за повечето граждани на страната, особено след инфлацията от икономическата криза. През последното тримесечие на 2022 г. средната брутна заплата се е увеличила с 16.6% и е 1879 лв., което е най-високият ръст от 2008 г. насам.

Кой фактори влияят на средната заплата?

За заплатата на даден човек има както индивидуални, така и външни фактори. Освен неговите личностни качества, като инициативност, прилежност, образование и стремеж съществуват и много фактори извън собствената му характеристика. Трябва да се има предвид, че всички те имат своите пресечни точки и могат да имат едновременно влияние върху заплатите в даден град, регион или цялата държава.

Търсене и предлагане

Това са две взаимно свързани понятия от основно значение както върху работната заплата, така и върху свободната търговия. Когато търсенето на работна ръка в даден сектор е по-голямо от наличието на работни места, тогава работодателите предлагат по-ниски заплати, защото имат голям брой кандидати, от които да избират. Това е неблагоприятна позиция за работниците, които има шанс да трябва да се примирят с по-лоши заплата и условия.

При недостиг на квалифицирани работници, обаче, работодателите често предлагат повече пари за да могат да привлекат и задържат ценните кадри. В тези случаи работниците често имат възможността да изберат измржду няколко работодателя тези, чиито условия намират за най-удовлетворителни.

Опит, умение и образование

опит

Всеки допринася на работното място със своите уникални умения и способности. В рамките на една и съща професия, точно този фактор определя разликата в заплатите. Често, колокто повече човек върши една определена работа, толкова по-продуктивен и добър става на нея. Именно тези специфични за всяка сфера умения, придобити чрез опит и постоянство, определят индивидуалната заплата, тъй като колкото повече вещина има един кадър, толкова по-ценен е той, поради експертността, която носи със себе си.

Тук могат да се отличат няколко категории на работници, спрямо тяхното ниво на опит и умения:

  • Неквалифицираният кадър, който е на позиция, за която не са нужни специфични умения.
  • Полуквалифицираният кадър, на когото са нужни минимални умения за да си върши работата
  • Квалифицираният кадър, на когото са нужни специфични умения за да изпълнява задълженията си.
  • Професионалният кадър, който притежава професионално обучение и е експерт в своята сфера.

Фактор, който силно определя средната заплата и е важен за държавата като цяло, е нивото на образование на работещите. Тези, които притежават висше образование или друга форма на професионално акредитиране имат голямо предимство, особено ако такова се изисква от работодателите. Често, колкото по-нишова е една позиция, толкова по-редки са квалифицираните кадри за нея, съответно нараства и възнаграждението за нея.

В този смисъл образованието или професионалното обучение е важно, защото предоставя необходимите умения за изпълнение на дадената работа. Казано по друг начин – специализираното знание е ценно на пазара на труда. Опитът е също толкова важен, защото предоставя на човек практически знания в определена област, които не могат да бъдат научени само от теория. За това много работодатели търсят кадри с дългогодишен опит, особено за високи позиции, изискващи широк спектър от знания.

Безплатен курс “Основи на инвестициите”

Стартирай своя път в света на инвестициите с безплатно онлайн обучение, подходящо за напълно начинаещи!

Започни безплатно и учи от доказани лектори как се създава дългосрочно богатство и как работят парите! Получи държавно признат сертификат, след като овладееш тънкостите на инвестициите и личните финанси! Курсът е уводен към цялостната практическа програма по Инвестиции и допълнителни доходи.

Въпреки че всички тези фактори са важни за размера на заплатата, в действителност има и други, като конкурентността на определения сектор и неговата наситеност (дали повече се търси или предлага). Това също е пример как различните фактори могат да се припокриват. Друг е въпросът колко е нужна специфичната позиция на трудовия пазар.

Ако искате и Вие да добиете умението да инвестирате и изградите собствен бизнес, можете да запишете програмата на Finance Academy за Инвестиции и допълнителни доходи през Май 2023г. Или прочетете за Десетте начина за финансиране на стартиращ бизнес.

Географско местонахождение

Фактор за това какъв ще е средният доход е географското местонахождение на населеното място. През 2020г най-високите средни заплати в България са били в община Челопеч, тъй като там развива дейност златодобивната компания Dundee Precious Metals, на стойност 2628 лв. Козлодуй е бил на второ място (2336 лв.), тъй като там е единствения АЕЦ в страната. И в двата случая работните места са с повишен риск и същевременно се нуждаят от експертни кадри.

Друг фактор е, че определени градове имат различни възнаграждения спрямо местните си нужди и недостатъци в определени сфери. Това може да доведе и до повече конкуренция и пренасищане на пазара за дадени професии, ако много работници се преместят на място, където е имало търсене. Възможно е тази голяма наличност на кадри да доведе до спад на заплатите, тъй като работната ръка е изобилна. Също, в големите градове, където разходите за живот са високи, могат да имат по-високи средни заплати от малките градове.

Независимо от вашето местоположение, можете да се запишете на многото курсове на Finance Academy, които се провеждат изцяло онлайн от доказани професионалисти.

Икономическата ситуация в страната

икономическата ситуация в страната

Икономическата ситуация е един от най-важните фактори, които влияят на трудовия пазар и определят средната заплата в една държава. При бързо растяща икономика се откриват повече работни места, които да покрият производствени и други нужди и поради тази прична работодателите биха били склонни да предлагат по-високи заплати на работниците, които от своя разполагат с повече преговаряща сила.

Ако икономиката е в застой или спад има шанс да настъпи момент, в който има пренаситеност на кадри от даден бранш, което води до по-малко търсене и съответно понижение на възнаграждаемостта в този сектор. Това също е обвързано с идеята за търсене и предлагане и е пример за припокривността на множеството различни фактори, които определят средната заплата. Макроикономически фактори, като данъчната политика, валутните курсове и инфлацията също оформят икономическия релеф.

Търговски камари и професионални съюзи

Работници от много сектори основават и членуват в търговски камари и професионални съюзи, които да защитавят техните занаятчийски интереси. Тези организации също могат да влияят на заплатите в собствените си сектори.

Единият от начините е преговорната сила на работниците – профсъюзите защитават техните интереси, което им предоставя преговорна сила както пред работодателите, така и пред правителството. Те могат да лобират за специфични политики като подобряване на социални програми и стандартизиране на заплати. Освен като посредник между работник и работодател, профсъюзите могат да организират и предоставят обучение и образование на кадрите, което може да повиши продуктивността им, водейки до потенциално по-високо възнаграждение.

Въпреки че функциите на търговските камари и професионалните съюзи понякога се пресичат, те са различни организации с различни цели. Камарите представляват бизнесите в даден район или отрасъл. Те могат да обединяват компании от съответния бранш и да спомагат с развитието и регулирането на търговските им дейности. Професионалните съюзи са организации, които представляват и защитават интересите и правата на работниците в даден сектор, да подобрят условията им на труд, заедно с техните заплати и социални услуги.

Компенсации и обезщетения

Някои професии са по-рискови от други и хората, заемащи позиции в тях получават различни социални придобивки, като форма на компенсации и обезщетения. Те могат да се осъществят чрез бонуси върху основната заплата. Профеционалисти, като пожарникари и полицаи се излагат на повишена степен на опасност и техните възнаграждения отразяват и са пропорционални на нея.

На други професии, където работниците са изложени на тежки и неприятни условия, като строителство, работа с опасни вещества и земеделие, могат да бъдат предоставени допълнителни отпуски, здравноосигурителни планове, включващи физиотерапия и други подобни придобивки, които компенсират тежките условия на работа. Всичко това зависи от конкретните условия, като се имат предвид нуждите на работниците.

Професии или позиции, на които човек носи повишена отговорност за собствения си живот или за тези на екипа си са често доста високо платени. Част от това е рискът им, но също и високото ниво на специализирани технически умения, които се изискват от професии, като инжинери, телекомуникационни техници, миньори, авиационни механици и пилоти. При всички тях, компенсациите са насочени към това да ги мотивират да изпълняват своята работа въпреки рисковете и да се чувстват ценни на работното си място.

Често задавани въпроси

Най-висока средна заплата за 2020 г. има община Челопеч и тя е 2628 лв.

Защото изискват високо ниво на техническа професионална компетентност и са високорискови професии

Разликата между търговската камара и професионалния съюз е, че търговската камара представлява бизнеси и се занимава с търговия, докато професионалният съюз представлява работниците и се бори за техните права и условия на труд.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *