Безплатният уводен курс „Основи на бизнеса“ сложи началото на професионалната програма по Бизнес мениджмънт и предприемачество!

Сподели:

Цялостната програма „Бизнес мениджмънт и предприемачество“ стартира на 5 март 2024г. с безплатния въвеждащ курс „Основи на бизнеса“! Обучението събра над 2,000 души, които направиха първи стъпки към придобиване на нови знания и умения за изграждането и развитието на устойчив бизнес.

Лектор на курса „Основи на бизнеса“ беше д-р Антоан Шотаров – предприемач и университетски преподавател, участвал в създаването и управлението на няколко успешни компании, сред които се отличава софтуерната фирма „Донатикс“, която е попадала в класацията на Business Insider за най-добри IT компании в България.

Платената част на практическата програма по Бизнес мениджмънт и предприемачество стартира на 29 април и е изцяло онлайн. Състои се от 4 основни курса и 3 бонус обучения, които ще бъдат проведени в логическа последователност и ще се навлезе в дълбочина във фундаменталните теми за един успешен бизнес – доброто планиране, управлението на хората и ресурсите, изграждането на реални и работещи бизнес план и бизнес стратегия.

Курсовете в програмата са:

🔷 Маркетинг стратегия и изграждане на бранд;
🔷 Лидерство и мотивация;
🔷 Основи на счетоводството за предприемачи;
🔷 Представяне на бизнес идея и работа с инвеститори;
🔷 Бизнес мениджмънт и управление на проекти;
🔷 Регистрация на фирма 101: от идея до реализация;
🔷 Изграждане на бизнес план.

Цялостната програма стартира с курса “Маркетинг стратегия и изграждане на бранд”, чийто лектор ще бъде Георги Захариев – успешен предприемач, управлявал най-големия проект на Google за България – “Дигитален гараж”, консултирайки стотици собственици на бизнес. Обучението ще даде на курсистите знания за това как да дефинират потенциални клиенти и да създават работеща маркетингова стратегия, как да анализират пазара и конкуренцията, да разпределят маркетингови бюджети, да оптимизират продажбите и впоследствие да създадат устойчив във времето бранд. Курсът стартира на 29 април.

На 3 юни започва обучението “Лидерство и мотивация”. Участниците в него ще научат как да вдъхновяват и мотивират екипа си, развивайки личните си лидерски качества. Основни теми в курса ще бъдат: адаптиране на лидерски подходи към различни ситуации, ефективна комуникация, разрешаване на конфликти, преговори, ефективно управление на време и ресурси, подкрепяне на положителна работна култура. Лектор ще бъде Петър Джугански – HR мениджър с над десет годишен опит в сферата, както и автор на десетки статии и публикации на бизнес и HR тематика. 

Трето по ред обучение в програмата, което стартира на 1 юли, е “Основи на счетоводството за предприемачи”. Курсът разглежда ключовите принципи и аспекти на счетоводството като важна част от доброто функциониране и планиране на всеки един бизнес. Участниците ще се запознаят с основни понятия и принципи в областта на счетоводството, отчитането на приходите и разходите, данъчните аспекти и начините за данъчно облагане, както и с годишните финансови отчети.

През август курсистите ще имат възможност да се насладят на лятната почивка, без допълнителен учебен материал. Тези, които не са успели да преминат през всички лекции в програмата, ще могат да наваксат и да се подготвят спокойно за финалния проект.

На 9 септември продължаваме с курса “Представяне на бизнес идея и работа с инвеститори”, който ще бъде достъпен само за курсистите от цялостната програмата по Бизнес мениджмънт и предприемачество. В него ще наблегнем на намирането на инвеститори, създаване на качествено представяне на бизнес идея или на съществуващ бизнес, както и изграждане на комуникационни умения. Накрая, всеки курсист ще получи обратна връзка, индивидуални и конкретни насоки от ментори с дългогодишен предприемачески опит. Лектор ще бъде д-р Антоан Шотаров.

Друго фундаментално обучение, с лектор Антоан Шотаров, е курсът “Бизнес мениджмънт и управление на проекти”, който разглежда съвременните аспекти на управлението на организации и проекти. Всички участници ще научат как да създават ефективни екипи, да управляват външни партньорства и да прилагат управленско счетоводство. Обучението започва на 23 септември. 

Курсът “Регистрация на фирма: от идея до реализация” дава на обучаващите се цялостно разбиране на процеса по регистрация на дружество, като предоставя подробна информация относно вариантите, възможностите и нужните стъпки, за регистриране на новосъздадена фирма. Лектор на обучението ще бъде Ивелина Дахлянова – опитен адвокат с богата експертиза в правилното полагане на юридическите основи на различни видове бизнес. Курсът започва на 4 ноември.

Последно, но не по важност, обучение от програмата е “Изграждане на бизнес план”. Негов лектор ще бъде Йонко Чуклев – оперативен директор на P2P lending платформата Afranga, финансов мениджър на стартъпа за протеинови бонбони Cardinal Bites, част от управителния съвет на Българска стопанска камара и  заместник-председател и съосновател на сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация“ (PARA). С негова помощ курсистите ще научат как се създава и адаптира бизнес план, как да анализират бизнес идеи и да разпознават бизнес възможности, как да определят стойностно предложение и конкурентни предимства на бизнеса, как да оценят риска и още.

Цялостната програма “Бизнес мениджмънт и предприемачество” завършва с финален практически бизнес проект, който представлява съвкупност от всички проекти в основните обучения, които курсистите са преминали в процеса си на обучение. 

Лекциите в професионалната програма са на запис и всяка седмица курсистите получават достъп до нова група лекции, което им позволява да вървят едновременно със своето лично темпо и да бъдат част от групата на програмата. Този формат е много подходящ за хора, които имат предизвикателно ежедневие и искат да управляват времето си. Същевременно, всяка седмица има Q&A сесии с лекторите на живо. Балансът е 60% лекции на запис и 40% Q&A на живо, което позволява на хората най-ефективно да усвояват материята и да се допитват до доказани експерти в сферата.

Основни умения, които ще придобие всеки курсист, преминал успешно професионалната програма са:

  • планиране на бизнес проекти и изграждане на процеси;
  • ефективна работа с екип, подизпълнители и други професионалисти;
  • постигане на професионални цели;
  • разбиране и анализиране на маркетингови активности;
  • изграждане на бизнес план и поставяне на бизнес цели;
  • мотивиране и развиване на хора в екипа.

Програмата е подходяща за:

  • напълно начинаещи, които имат интерес към предприемачеството и искат да разберат как работи светът на бизнеса;
  • хора, които искат да стартират и развият свой собствен проект;
  • професионалисти, които желаят да подобрят лидерските си, организационни и комуникационни умения и да станат мениджъри или да придобият друга висока професионална длъжност;
  • ръководители, които търсят систематизиран подход и структура при управлението на проектите, екипите и бизнеса си.

Професионалната програма по Бизнес мениджмънт и предприемачество е изцяло с фокус върху практиката, позволявайки на курсистите да придобият реално приложими знания и умения. Учебният материал е на достъпен и разбираем език, предаден от лектори-практици с локален и международен опит.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *