Какво е Овърдрафт?

Научете какво е овърдрафт – определение, условия, такси, процедури. Теглене на овърдрафт, обяснено на достъпен език, основни неща, за които да следите.