Наръчник за инвестиции в злато 2022

Наръчник за инвестиции в злато 2024

Сподели:

Запознайте се с нашия наръчник за инвестиции в злато 2024 – научете как да инвестирате в злато, как и откъде да купите злато, златни акции, инвестиционно злато и всичко, което трябва да знаете за този актив. Пълна информация относно възможностите и ползите при инвестиране в благороден материал.

Инвестиране в злато: Определение и видове инвестиции в злато

Инвестирането в злато представлява процес, при който се придобива злато или актив, свързан със златото с цел постигане на възвръщаемост. Съществуват различни видове инвестиции в злато, сред които:

 • Покупка и продажба на инвестиционно злато
 • Инвестиране в златни акции
 • Инвестиране в акции на златодобивни компании

Нека разгледаме разликите между различните начини за инвестиране в злато.

Покупка и продажба на инвестиционно злато

Инвестиционното злато е актив под формата на монети, кюлчета, медальони, парички, медали или друг тип изделия от благородния метал.

Покупката на инвестиционно злато е подходяща за хората, които искат да притежават физическата форма на актива. Инвеститорите трябва да съхраняват инвестиционното злато на сигурно място, където да не бъда нарушена цялостта му. Подходящ метод за инвестиране, ако държите инвестицията ви да е близо до вас. Някои хора предпочитат да инвестират в злато, купувайки инвестиционно злато, тъй като не желаят средствата им да са на борсата или да се съхраняват в банка поради притеснения, свързани с икономиката и политиката.

В тази статия ще говорим за покупката на злато и инвестирането в злато. Повече за инвестиционното злато можете да прочетете в статията ни: Инвестиционно злато: Как и откъде да купим злато?

Инвестиране в злато под формата на акции (Златни ETF-и, златни акции, договори)

Ако търгувате на борсата, можете да закупите злато като акция от борсово търгуван фонд (ETF), да купите чрез фючърс на борсата в Лондон и Чикаго или с помощта на договор за разлика в цената от брокер.

При купуването на златни ETF важи правилото на цената, която върви на борсата в конкретния момент. При купуването на златни акции с договор, важи цената, която е упомената в договора.

При този тип инвестиция не притежавате златото физически, а само акциите от златния фонд. Ако инвестирате в злато като акции, трябва да следите цената му на борсата и да имате добра инвестиционна стратегия.

Инвестиране в златодобивни компании

Инвестирането в компании, които се занимават с добив на злато, също спада към инвестирането в злато, тъй като възвръщаемостта на акциите ви е свързана с благородния метал. За разлика от покупката на златни акции, ако купите акции на златодобивна компания, ще имате предимството да се възползвате от дивиденти и по-висока ликвидност от инвестиционното злато. Освен това, вие ще бъдете акционер в съответната фирма, което ви дава възможност на глас при вземане на решения за развитието на фирмата.

Инвестиране в злато: Сравнение на различните видове инвестиции

Инвестиционно златоЗлатни ETFЗлатни фючърсиДЗР търговияАкции на златодобивни компании
Физически активНай-ниски разходиЯсно определени условия на сделкатаПодходящи за краткосрочно инвенстиране с къси продажбиПо-висока ликвидност от инвестиционното злато
По-високи такси и комисионни
Ползи от ливъридж търговияПо-ниски комисионни от инвестиционното злато
Дивиденти и ликвидационен дял

Цени на златото

Цените на златото се променят постоянно, тъй като зависят от търсенето и предлагането на пазара – основен принцип на икономиката. Освен това, взимането на определени политически и стратегически решения влияе върху световния финансов пазар – главен регулатор на цената на златото.

Цените на златото се различават и спрямо мястото, от което ще купувате или продавате ценния метал. Има разлика дали ще търгувате с акции, дали ще купите кюлче от банка или ще се опитате да закупите бижу. При сключване на сделка, понякога, се добавя и надценка като форма на компенсация за търговеца, в случай, че по време на сделката, златото поевтинее.

Научете повече в статията ни Изкупуване на злато цена

Търгуване със злато: Къде да инвестирам в злато?

Това, което трябва да знаете преди да започнете да инвестирате в злато е, че стойността на благородния метал се изчислява в тройунции. Стандартният фючърсен договор е за 100 тройунции, като 1 тройунция = 31,1034768 грама. Според тази мерна единица вървят и цените на различните пазари, като златото се търгува най-често като акции на извънборсовия Лондонски пазар, фючърсния пазар на САЩ (COMEX) и Шанхайската златна борса (SGE).

 • Купуване на инвестиционно злато

Инвестиционното злато може да се закупи от редица места като народната банка, от частна банка, частни дилъри или от монетен двор.

 • Инвестиране в златни акции (ETF)

Едни от най-големите и най-популярни инвестиционни мениджъри за покупка на злато под формата на акции в света са BlackRock и StateStreet и борсово-търгувани фондове iShares Gold Trust и SPDR Gold Shares, които са обезпечени със злато. След покупка на златни ETFs е нужно да имате предвид, че ще заплатите комисионна на борсовия посредник.

Прочетете пълния ни наръчник за инвестиране в ETF.

 • Инвестиране в акции на златодобивни компании

След като направите анализ на борсата и избраната от вас компания, вие можете да направите следващата стъпка – да закупите акция от златодобивната компания. Добре е да имате предвид вероятни промени на пазара, както и посотоянно променящата се оценка на благородния метал.

 • Покупка на златни акции с договори

Друг начин за покупка на злато е с т.нар. договори за акции, които вписват споразумението ви за цената.

– Можете да закупите физическо злато с помощта на фючърс (futures), в който се упоменава договорката ви за покупка на физическо злато. Този тип търговия най-често се случва на фондовите пазари в Лондон и Чикаго.

– Можете да закупите акции от брокер по договор за разлика (Contract for Difference), при който се вписва определена размяна на разликата в цената на златото.

Стъпка по стъпка: Как да купя акция злато от борсата?

 1. Информирайте се за преимуществата на актива и дали този благороден метал е подходящо допълнение към вашето инвестиционно портфолио.
 2. Проверете актуалната цена на златото непосредствено преди момента на покупка и се информирайте и за актуалните политически и икономически фактори.
 3. Направете инвестиционен анализ на волатилността и прогноза.
 4. Определете цената и обема, който можете да инвестирате и разработете финансова стратегия за финансите си, взимайки предвид потенциалния риск.
 5. Изберете сигурен брокер, който ще използвате за покупката на акции злато и свържете разплащателния метод с профила ви.
 6. Изберете желаната от вас акция. Ако ще инвестирате в ETF, изберете в коя “кошница от активи” ще инвестирате (пример: SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU).
 7. Потвърдете транзакцията.
 8. Следете своето портфолио и диверсифицирайте.

Изкупуване на злато: Откъде да купя злато?

Според това какъв тип ще е инвестицията ви в злато, можете да купите злато от:

 • Банка
 • Монетен двор
 • От Борсата
 • От брокер с договор за разлика – Contract for Difference
 • От фондовите борси в Чикаго или Лондон с фючърс
 • От друг удостоверен търговец

При изкупването на злато, обикновено, се подхожда индивидуално към всеки клиент, така че очаквайте цената да варира. Ако изкупувате голямо количество, е възможно да се сдобиете и с по-добри условия или дори да договорите такива спрямо останалите оферти, които сте получили. Много често, преди подобна сделка, се провежда консултация, като някои банки могат да начислят такси за това.

Данък на златото

Инвестиционното злато в България не се облага с данък, но има държави, в които при покупка и продажба, ще трябва да се съобразявате със съответния данъчен режим.

Безплатен курс “Основи на инвестициите”

Стартирай своя път в света на инвестициите с безплатно онлайн обучение, подходящо за напълно начинаещи!

Започни безплатно и учи от доказани лектори как се създава дългосрочно богатство и как работят парите! Получи държавно признат сертификат, след като овладееш тънкостите на инвестициите и личните финанси! Курсът е уводен към цялостната практическа програма по Инвестиции и допълнителни доходи.