финансиране на стартиращ бизнес

10 начина как да финансирате стартиращ бизнес през 2024г.

Сподели:

Финансирането на стартиращ бизнес може да се превърне в истинско предизвикателство за неподготвените предприемачи. Много стартъпи търсят финансова подкрепа, за да се развият по-бързо и сигурно. За инвеститорите това поставя въпроса кои компании си струват инвестицията. Създателите на нови бизнеси пък трябва да си отговорят какво финансиране търсят, могат ли да си го осигурят и пред какви пречки биха се изправили.

Всеки собственик на стартираща компания трябва да има редица фактори предвид, преди да потърси финансиране. В настоящия текст ще разгледаме всичко важно, което трябва да знаете, за да получите подкрепа за компанията си, какви рискове може да ви грозят, както и видовете финансиране, от които може да се възползвате.

С какво трябва да се съобразите при търсенето на финансиране на стартиращ бизнес?

Когато мислите за финансиране на стартиращ бизнес трябва да имате предвид три основни неща:

 • Етапът на развитие на компанията ви;
 • Размерът на финансова подкрепа, която търсите;
 • Реалният потенциал на фирмата ви.

За да може да бъде осъществено търсене и успешно намиране на източници за подкрепа, всяка стартираща компания трябва първо да има реалистична представа за настоящото си състояние. След това може да очертае целите, които има, както и възможностите си за тяхното постигане. Най-добре би било трите точки, които споменахме, да бъдат включени в подробен бизнес план, който може да се използва и пред потенциални инвеститори.

Създаването на подобен документ, независимо дали е само за вътрешни нужни или цели да послужи пред бъдещи партньори, би могло да помогне на всеки стартъп да има по-ясна представа за финансирането, което иска да получи. Важно е да бъде определено не само количеството средства, от които се нуждае фирмата, а и как ще бъдат оползотворени, както и възможната възвръщаемост за инвеститорите.

Предизвикателства и рискове при стартирането и финансирането на бизнес

Мъж с костюм на стартовата лента

Създаването на ясна представа за състоянието и потенциала на една компания е първата стъпка при откриване на финансиране на стартиращ бизнес. Също толкова важно е, обаче, да знаете, че съществуват и рискове и предизвикателства, когато предприемате тази инициатива. Те включват:

 • Потенциален провал – на бизнеса или на финансирането;
 • Натиск за растеж;
 • Загуба на контрол върху бизнеса.

Въпреки че никой предприемач не иска да мисли за това, когато започва ново бизнес начинание, рискът от провал е съвсем реален. През 2018 г. списание Forbes публикува отрезвяваща статистика, според която, по-малко от половината новосъздадени бизнеси успяват да просъществуват повече от пет години.

Въпреки че е изминало доста време от статията, данните не са се променили много и през 2022 г. американското Бюро по трудова статистика отново потвърждава тенденцията. Според него, едва около 45% от новите компании успяват да преминат първите пет години след основаването си. Рискът от провалено финансиране също трябва да се вземе предвид, защото дори сделката да изглежда сигурна, много фактори могат да я провалят.

Ако пък сте получили финансиране на стартиращ бизнес, може да се изправите пред предизвикателството от натиск за постоянен растеж. Институциите и лицата, които инвестират в стартъпи, искат да виждат реална полза от това. Затова някои фирми може да се окажат под постоянен натиск, който да затрудни развитието им.

Не на последно място, предприемачите трябва да знаят, че може да загубят контрол върху бизнеса си. Това може да доведе както до загуби и провал за цялата компания, така и до лични загуби само за нейните създатели. Адекватното управление на стартираща фирма може да помогне за избягването на това предизвикателство.

10 ефективни начина за финансиране на стартиращ бизнес

Папка с надпис финанси на бюро

Вече знаете какво трябва да имате предвид преди да предприемете търсене за финансиране на стартиращ бизнес, както и рисковете и препятствията, пред които може да се изправите.

Имайки всичко това предвид, нека разгледаме 10 от най-популярните начина за откриване на парична подкрепа на стартъпи:

 1. Заем за малък бизнес;
 2. Рисков капитал;
 3. Краудфъндинг (групово финансиране);
 4. Лични спестявания;
 5. Ангел инвеститори;
 6. Държавни субсидии;
 7. Стратегически партньорства;
 8. Семейство и приятели;
 9. Акселераторски програми;
 10. Бизнес инкубатори.

В следващите параграфи ще опишем по-подробно всеки от тях.

Заем за малък бизнес

Може би най-очевидният вариант за финансиране на стартиращ бизнес са кредитите. Съществуват специализирани заеми за малък бизнес, които редица банки в България предлагат. За да кандидатствате за тях трябва да преминете през специална процедура за одобрение, която разглежда фирмата ви подробно и взема предвид нейната кредитоспособност, възможности за обезпечение и редица други фактори.

Рисков капитал

Рисковият капитал е начин за компании с голям растеж да получат парична подкрепа. Инвеститорите и фирмите, които предлагат такова финансиране, получават в замяна ценни книжа под формата на акции или облигации от фирмата, която подкрепят. Лицата и организациите, които дават рисково инвестиране търсят компании, които имат ясен план за разрастване на дейността и способност да го реализират, за да получат всички участници възвръщаемост.

Краудфъндинг

Груповото инвестиране, познато и като краудфъндинг, се превърна в доста популярен начин за финансиране на стартиращ бизнес през последните години. То се реализира чрез различни онлайн платформи, където предприемачите представят бизнес идеите си, а инвеститорите могат да вложат пари в замяна на ценни книжа или друг вид възнаграждение. При този начин на финансиране инвеститорите могат да дават и по-малки суми, но ако събере голям брой участници, инициативата би могла пожъне успех.

Лични спестявания

Личните спестявания може да не са достатъчни за цялостно финансиране на стартиращ бизнес, но са добра отправна точка. Всеки предприемач трябва да притежава определена сума преди започването на собствена компания, с която да може да покрие основните си разходи докато успее да открие стабилна подкрепа. Ефективното спестяване, обаче, не може да се базира само на задалените пари от заплатата ви. Може да помислите за набавянето на допълнителни доходи като втора работа или инвестиране в различни активи.

Ангел инвеститори

Ангел инвеститорите са лица, които са склонни да подкрепят нови компании, които още не са се доказали, в сравнение с традиционните инвеститори. Финансирането на стартиращ бизнес по този начин отново се случва срещу определени ценни книжа, акции или облигации. Въпреки че този вид инвеститори се разпространиха през последните години, откриването им може да се окаже предизвикателство, заради големия брой стартъпи, с които ще се конкурирате.

Държавни субсидии

В зависимост от сферата, в която се развиват, предприемачите могат да получат финансиране на стартиращ бизнес под формата на държавни субсидии. В България има редица проекти, по които компаниите от различни индустрии могат да кандидатстват и да получат финансова подкрепа, с която да реализират целите си за развитие. Подобно финансиране може да се окаже в голяма помощ на фирмите, защото не се извършва в замяна на никакви активи или ценни книжа.

Стратегически партньорства

Фирмите могат да разчитат на финансиране на стартиращ бизнес и чрез стратегически партньорства. Това се осъществява когато стартъпът си сътрудничи с други компании и организации, които освен други преимущества, могат да му осигурят и финансова подкрепа. Тези сътрудничества са ценни не само заради парите, които новите фирми могат да получат, а и заради ценните съвети,от които мога да се възползват от вече установени експерти. Партньорствата с правилните компании и личности могат да доведат до ново бизнес развитие и позитиви и за двете страни.

Семейство и приятели

За предприемачите, които се нуждаят от финансиране на стартиращ бизнес, което покрива първоначалните нужди на компанията, помощта от приятели и роднини може да бъде добра възможност. Не може да разчитате на близките си за големи суми, но срещу малки заеми може да започнете бизнеса си, който по-късно да развиете чрез официално финансиране. Трябва да внимавате колко пари вземате и от кого, за да не навредите на личните си отношения ако компанията не се развие според очакванията ви.

Акселераторски програми

Акселераторски програми предлагат възможност не само за финансиране на стартиращ бизнес, но и за ценни насоки за цялостното развитие на един стартъп. Тяхната цел е да предоставят теоретични и практически знания и ресурси, заедно с парична подкрепа, за нови бизнеси, в замяна на собствен капитал. Тези програми се осъществяват за определен период от време и предлагат структурирана програма за подкрепа на бизнеси да растат и успяват в сферата си на развитие.

Бизнес инкубатори

Въпреки че бизнес инкубаторите са силно конкурентоспособни, те също могат да се използват като шанс за финансиране на стартиращ бизнес. Те служат като физическо пространство за новите фирми, където да получат ресурси и средства за бъдещо развитие. В бизнес инкубаторите се развиват различни инициативи, които включват обучения и възможности за работа в избрания от компаниите сектор, които да им помогнат да се разраснат.

Как да изберете най-добрия начин за финансиране на стартиращ бизнес?

Мъж стоящ изправен пред много пътища

Вече знаете всичко важно за откриването на финансова помощ за компанията си. Остава само да направите първите крачки, за да получите парите, които са ви нужни да осъществите бизнес идеите си. Ако не сте сигурни как да започнете, ето някои идеи, които могат да ви помогнат при търсенето на институция или инвеститор, които да ви сътрудничат с пари:

 • Проучете всеки източник на финансиране;
 • Подгответе убедително представяне;
 • Изградете си общност от поддръжници;
 • Увеличете финансовата си грамотност.

Проучете всеки източник на финансиране

Както вече знаете, има много начини, по които да получите пари за стартъпа си. Сами вероятно сте разбрали, обаче, че не всеки от тях е подходящ за вас, или поне не за всичките ви цели. Затова преди да потърсите конкретна подкрепа, проучете всички опции, които бяха споменати тук, а и допълнителните, за които ще научите през това време. Трябва да установите от кои имате реален шанс да получите парите, които са ви нужни – кой източник може да ви даде достатъчно средства, и чии критерии бизнесът ви покрива напълно.

Подгответе убедително представяне

Друга важна стъпка е убедителното представяне на идеите ви. Ако вече сте избрали начин за финансиране на стартиращ бизнес, трябва да накарате участниците в него да повярват, че си струва да ви подкрепят. Затова създайте детайлен бизнес план, за който вече говорихме, и подгответе въздействаща презентация. Първото впечатление със сигурност е много важно за всеки инвеститор, затова трябва да грабнете вниманието им още с уводните думи.

Изградете си общност от поддръжници

Друго нещо, което ще ви помогне с избирането и получаването на финансиране за фирмата ви, е бизнес общността. Ако не познавате никого в сферата, в която искате да се развивате, ще ви бъде значително по-трудно да откриете съмишленици, които да дадат парите си за вашите бизнес идеи. Затова посещавайте събития, присъединете се към асоциации и общувайте с хора от бранша. Има голяма вероятност хората, които срещате да са именно тези, които ще подкрепят компанията ви.

Увеличете финансовата си грамотност

За да откриете правилният начин за финансиране на стартиращ бизнес, а и по начало да започнете такъв и след това да успеете да го развиете, ви е нужна финансова грамотност. Всеки може да започне своя фирма, но както вече показахме чрез статистически данни, успехът не е гарантиран за повечето хора. За да си осигурите по-голям шанс точно вашата компания да се развие, както и да получи пари от инвеститори, трябва да вземате обмислени и информирани бизнес решения.

В помощ на всички, които искат да изградят лидерски бизнес умения, би бил курсът на Finance Academy „Въведение в предприемачеството“. В рамките на четири седмици вески човек, който иска да стартира бизнес или да развие такъв, може да се възползва от напълно безплатни лекции, които дават ключови знания и умения. Курсът може да даде необходимата основа за стартирането на нови фирми, откриването на дългосрочни партньори и устойчивото развитие на бизнеси.

Ако пък се нуждаете от помощ в управлението на личните си финанси и инвестирането, цялостната програма „Инвестиции и допълнителни доходи“ на Finance Academy би била подходяща за вас. Благодарение на нея може да научите за начините за изкарване на допълнителни доходи и информирано търгуване на различните финансови пазари.

Често задавани въпроси

Не съществува правилен отговор на този въпрос, защото осигуряването на финансиране зависи конкретните нужди и потенциал на вашия бизнес. Някои източници, които може да имате предвид, включват заеми, групово финансиране, ангел инвеститори, рисков капитал и лични спестявания.

Размерът на необходимото финансиране зависи от различни фактори – вида на бизнеса, индустрията, в която е ситуиран, и целите за растеж. Важно е да разработите подробен бизнес план и финансови прогнози, които да ви помогнат да определите колко финансиране ще ви е необходимо и как точно ще го използвате.

На първо място трябва да увеличите финансовата си грамотност, за да може да вземате информирани решения, свързани с компанията си и нейното развитие. След това може да предприемете стъпки като изграждане на дългосрочни познанства и партньорства, създаване на ефективен бизнес план и проучване на източниците на финансиране, които са подходящи точно за вас.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *