Лични финанси - съвети, информация и наръчници

Лични финанси – съвети, информация и наръчници за 2024г.

Сподели:

Ще разгледаме какво представляват личните финанси, кои са основните съвети, които трябва да следваме при тяхното управление, както и каква друга информация е важно да знаем.

Какво са лични финанси? Определение и информация

Личните финанси представляват средствата, които са свързани с живота на едно лице или домакинство. Те не включват само парите, с които разполагаме. Личните финанси обхващат всяко движение на средства, всеки приход (актив или пасив) и разход.

Управлението на средствата чрез личен финансов план дава възможност да използваме средствата си разумно, да спестяваме устойчиво, да харчим правилно и да печелим чрез добре обмислени стратегии. Рационалното мислене и добрият анализ на информацията, събрана в течение на изграждането на плана, подобрява управлението на личните ни финанси и разкрива отлични възможности за нови приходи.

Елементи на личните финанси:

Личните финанси могат да бъдат на едно лице или на цяло семейство (домакинство). И в двата случая, те се влияят от многобройни фактори, довели до текущото им състояние. Единствено от нас зависи как ще подобрим тяхното управление чрез план и целенасочени действия по пътя към целите ни. На първо място, е важно да имаме ясна представа какво точно обхваща терминът “лични финанси”.

Личните финанси включват следните елементи:

 • Заплата
 • Кредитни карти
 • Спестовни сметки, влогове
 • Заеми
 • Инвестиции
 • Пенсионни планове
 • Застраховки
 • Осигуровки
 • Странични пасивни доходи

Както вече споменахме, не включваме само парите, с които разполагаме, но и потенциалните възможности за печалба, както и разходите, които отиват по погасяване на задължения, сметки, такси и още. Управлението е от значение за личните и семейни приходи.

Управление на лични и семейни приходи

Управлението на личните и семейни приходи трябва да бъде добре обмислено, тъй като животът често ни поднася неочаквани обстоятелства. Непредвидените моменти могат да бъдат опасни за личния и семеен бюджет – например, при възникване на здравословни проблеми, уволнения, фалити, форсмажорни обстоятелства и още.

Доброто управление на личните и семейни проходи включва дългосрочна стратегия с разнообразни активи и пасиви. По този начин се намаляват шансовете средата да оказва прекалено голямо внимание върху приходите ни. Например, вместо да разчитаме само на месечното си възнаграждение, можем да следваме финансова стратегия, която ни позволява да получаваме периодично пари от наеми и инвестиции. По този начин ще подобрим стандарта на живот – нашия и на нашето семейство (домакинство).

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи”

Цялостната програма по инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy ще ви научи на всички тънкости при управлението на личните ви средства, дългосрочното създаване на богатство чрез инвестиране, начини за набавяне на допълнителни доходи и постигането на финансовите ви цели.

Програмата е изцяло онлайн, практически насочена и обученията се водят от лектори-практици. Всички лекции са достъпни в удобно за куристите време и могат да се гледат от всяка точка на света.

Обученията във Finance Academy са акредитирани от НАПОО към Министерство на Образованието.

Контрол на лични и семейни разходи

Контролът на лични и семейните разходи помага да придобием по-ясна представа за финансовото си положение. Това може да стане чрез следене на транзакциите и независим анализ на приходите и разходите.

Много домакинства допускат грешката да не следят “изкъсо” парите си, тъй като считат, че такъв тип контрол е излишен и пресилен. Истината е, че дори наблюдения в рамките на един месец могат да дадат достатъчно солидна информация за важни заключения. Анализът е изключително здравословен за всеки личен или семеен бюджет и е от ключово значение за благосъстоянието ви. Той дава по-ясна представа къде отиват парите ви, кои разходи могат да бъдат намалени и къде си струва да поемете по-голям риск в името на печалбата. Резултатът може да доведе до по-добро цялостно управление на личния или семеен бюджет.

Спестявания и лични финанси

Спестяванията са онази непокътната част от личните финанси, която има за цел да осигури спокойствие на нас и нашето домакинство. Тези лични или семейни пари трябва да бъдат ясно отделени, правилно съхранени и защитени.

Има много начини, с които спестяванията могат да увеличат своята стойност с течение на времето – например, чрез спестовни влогове. Също така, съществуват възможности за спестявания в кеш, в злато, банкова сметка и още.

Макар че много хора твърдят, че златното правило е “Спестявай 20% от своята заплата”, истината е, че не съществува универсално правило за спестяване. За всяко лице възможностите и събитията в живота са различни, затова най-важното е… самото наличие на спестявания във вашния личен/семеен план.

Лични финанси и инвестиране

Най-добрият приятел на личните финанси е диверсификацията на риска – т.е. разнообразните източници на приходи и подходи в полза на вашата стабилност. Това е и причината инвестирането да се радва на такава голяма популярност през последните години.

Инвестирането дава възможност да се радвате на алтернативни приходи в дългосрочен и краткосрочен план чрез влагане на средства в печеливши акции или други ценни книжа. Този подход помага в постигането на личните финансови цели. Неговата главна цел е да увеличите стойността на парите ви, но методът е съпътстван с риск.

Инвестирането не трябва да се случва за сметка на спестяванията, а в тяхна помощ. Регулярният ви доход може да идва както от търговия на борсата, така и от други алтернативни инвестиционни възможности.С правилната оценка на пазара, инвестициите могат да доведат до впечатляващи резултати, по-добро управление на бюджета ви и висока възвръщаемост.

Управление на личните финанси: Личен финансов план и съвети

Управлението на личните финанси е възможно само чрез сформиране на личен финансов план. Планът трябва да бъде добре обмислен, подчинен на реалистична цел и да обхваща строго определен период от време.

Колкото по-висока е вашата финансова грамотност, толкова по-добри решения ще можете да взимате за управлението на своите пари. За целта всеки човек се нуждае от добре разработен личен финансов план, който варира спрямо вашите възможности, желания, квалификация и редица външни фактори. Ето едни от основните съвети за формиране на личен финансов план:

 • Определете период, в който ще следите своите лични и/или семейни финанси
 • Определете кои разходи могат да бъдат намалени
 • Определете каква част от приходите се превръщат в спестявания
 • Определете дали текущото ви финансово състояние съвпада с начина на живот, който водите или искате да водите
 • Анализирайте източниците си на приходи и разходи
 • Анализирайте слабите звена на вашето финансово управление
 • Сформирайте стратегия за по-добро управление на средствата
 • Определете си изпълнима финансова цел и срок за нейното постигане
 • Сформирайте стратегия за увеличаване на приходите
 • Оптимизирайте периодично своите лични и/или семейни финанси

Всеки един от изброените моменти изисква детайлно вникване, аналитично и критично мислене. Личният финансов план е успешен само когато успеете да си поставите реална оценка на финансовото състояние и постижими цели, които да следвате. Той е подходящ, както за семейства, така и за всяко отделно лице от домакинството. Разбира се, това е само началото – всичко зависи от същинското изпълнение на финансовия план.