Изображение на човек, който слага Биткойн в касичка и текст Криптовалутите и безработицата

Криптовалутите и безработицата: Как цифровите активи могат да помогнат на безработните?

Съдържание на статията

Сподели:

Изглежда, че дигиталните валути трайно се наложиха в ежедневието ни. Но по какви начини могат да се ползват освен като алтернатива на фиатните пари или метод за онлайн пазаруване? Възможно ли е цифровите активи да бъдат решение на икономически проблеми, например на безработицата? Отговори на тези въпроси ще намерите тук, в блога на Finance Academy.

Проведени са няколко проучвания за връзката между криптовалутите и безработицата, които дават важна информация как едното влияе на другото и дали криптовалутите са от полза на икономиката в този аспект. В настоящия текст ще разгледаме каква е била връзката между дигиталните активи и берзаботицата досега. Ще отговорим и на въпросите може ли и трябва ли да инвестирате парите си в криптовалути когато нямате постоянен доход.

Икономически притеснения относно криптовалутите и безработицата

Биткойн бележи началото на криптовалутите – дигиталните активи, създадени като алтернатива на традиционните пари. Основното различие между крипто и фиатните валутите, е че за разлика от традиционните пари, никоя банка или правителство не управлява криптовалутите. Тези активи не са регулирани с единен закон в света, всяка страна създава свои политики за дигиталните валути или ги включва във вече съществуващите си финансови закони. Именно премахването на централния орган, който може да замрази сметката ви или да промени валутния курс, прави криптовалутите децентрализирани.

Любителите на крипто се радват на тези активите си заради свободата, която им носят. От друга страна, скептиците твърдят, че поради липсата на глобална регулация и контрол от специализирани власти, криптовалутите може да се използват за измами или пране на пари. Това е възможно, но трябва да имаме предвид, че съществуват и измами с фиатни пари.

Криптовалутите и безработицата - как са свързани и как си помагат

Различна гледна точка: Резюме на доклада на Ниланджан Рагхунат за криптовалутите и безработицата

В публикация от 2020 г. Ниланджан Рагхунат твърди, че точно свободата, която криптовалутите дават, може да повлияе положително на икономиката. Според авторката, ако се даде възможност на лица, които не са законодатели, да използват дигитални валути и да помагат за регулирането им, икономиката на дадена страна може да бъде променена и подобрена. Рагхунат признава, че е важно да съществуват и органи, които да поддържат системата. Но според нея ако се даде право на хората на използват крипто активите, това би довело до появата на по-добра система и икономическа справедливост.

Авторката твърде, че ако една държава може да приеме нова разпоредби за криптовалутите, които са породени от свободното ползване на хората, това би довело до повишаване на заетостта, като същевременно балансира регулации, създадени и от държавата, и от ползвателите на новите пари. Заключението на публикацията е, че въпреки че много богати хора са станали още по-богати от крипто инвестиции, дигиталните активи са подходящи и за хора от различни икономически класи. Ниската цена на някои криптовалути дава достъп на хора с различни финансово състояния до възможност за печалба.

За да обобщим:

– криптовалутите и тяхната децентрализираност може да повлияят и променят положително икономиката на дадена страна;

– и хората, които имат по-ниски доходи могат да допринесат за тази промяна, тъй като криптовалутите правят инвестирането по-достъпно.

Предстои да разберем как ще бъдат регулирани дигиталните пари в бъдеще. Ако правителствата се адаптират към новите финанси и приложат адекватни политики, криптовалутите може да се превърнат в двигател за по-ефективни икономически системи. Това само по себе си може да създаде повече възможности за заетост и да свърже криптовалутите и безработицата като начини, по който крипто да бъде решение на проблема.

Криптовалутите и безработицата – защо крипто може да бъде решението?

Има няколко начина, по които криптовалутите и безработицата може да се свържат и криптовалутите да разрешат различни проблеми на безработните хора. Ето някои от тях:

  • Нови работни места в крипто и блокчейн индустриите
  • Криптовалутите са много достъпни за използване
  • Ниските такси за крипто трансакции
  • Крипто заеми за нови компании
  • Инвестирани в криптовалути с по-ниски суми

Нека разгледаме по-подробно как криптовалутите и безработицата се свързват.

Решение за криптовалутите и безработицата: Нови работни места

Блокчейн технологията се развива много бързо заедно с целия технологичен свят. Много хора разпознават нейния потенциал и дори някои висши учебни заведения вече предлагат обучение за блокчейн специалисти. Решение на криптовалутите и безработицата може да бъде откриването на нови работни места, подобно на сферите, които търсят специалисти по роботика, изкуствен интелект и други иновативни технологии.

Много хора не само се интересуват от инвестиране в дигиталните активи, а и искат да работят в тази сфера. Затова криптовалутите и блокчейн технологията, която популяризират, може да бъдат решение за безработицата чрез създаването на нови възможности за работа.

Решение за криптовалутите и безработицата: Криптовалутите са лесни за ползване пари

В много страни нивото на безработица е високо заради големия брой необразовани хора. Криптовалутите може да са възможност за безработните хора, които нямат достъп до банкови системи, все пак да разполагат с парите си. Повечето хора в развити държави имат достъп до интернет и притежават някакво електронно устройство.

Това значи, че ако имат основно образование, дори и да нямат големи технически умения, тези хора могат да ползват криптовалути. Освен това, много платформи предлагат обучение за начинаещи и насоки как потребителите да използват сайтовете им и как да управляват активите си. Така криптовалутите се превръщат в помощно средство за безработните хора, които трябва да ползват парите си, а не могат да си позволят създаването на банкова сметка или не знаят как да го направят.

Решение за криптовалутите и безработицата: Ниски такси за крипто трансакции

Както криптовалутите са по-достъпни от банковите сметки и традиционните финанси, така и крипто трансакциите са по-евтини от банковите трансакции. Това означава, че безработните хора мога да изпращат и получават пари с по-ниски такси и така да спестяват докато си намерят работа.

Решение за криптовалутите и безработицата: Крипто кредити за нови компании

Имайки предвид вече споменатите преимущества на криптовалутите пред банките, заемите в криптовалути може да са друго решение на проблема за криптовалутите и безработицата. Хората, които нямат работа, но искат да създадат собствен бизнес, могат да се възползват от крипто заеми, за да започнат своята малка или голяма компания. С вземането на заем в криптовалути от друг човек, може да получавате пари и от чужбина без трето лице, като банка или друга институция, която да ви таксува допълнително.

Решение за криптовалутите и безработицата: Инвестиране с малки суми

Както вече споменахме, криптовалутите могат да бъдат начин за безработните да инвестират малки суми и потенциално да получат печалба от инвестициите си. Някои дигитални активи имат много ниска цена, а и може да купите само част от някоя скъпа криптовалута, например едно сатоши от цял Биткойн. Това дава възможност за хората с по-нисък капитал да инвестират и да опитат да увеличат състоянието си.


Това дава и положителен отговор на въпроса „Мога ли да инвестирам парите си, когато съм безработен?“. Но помнете – никога не инвестирайте парите за всекидневните си нужди. Няма законова забрана да инвестирате докато сте безработни. Възможно е да спечелите от инвестициите си, от крипто или други активи, но е също толкова вероятно да изгубите парите си. Затова трябва да бъдете още по-внимателни при инвестирането на пари, когато нямате много за харчене.

Как са свързани криптовалутите и безработицата

Криптовалутите и безработицата по света

След като обобщихме някои от начините, по които дигиталните активи влияят на пазара на труда и на хората, които си търсят работа, ще разгледаме няколко реални случая на отношенията между криптовалутите и безработицата.

Криптовалутите и безработицата в САЩ

През 2020 г. в САЩ излиза доклад, според чиито данни, доверието на американските граждани към криптовалутите се е увеличило, за разлика от доверието им към банките, което е спаднало през годините. Много хора губят работата си в началото на ковид пандемията и намират решение на проблемите си в Биткойн и криптовалутите. Проучването открива, че хората са се информирали и образовали повече за цифровите активи и количеството хората, които искат да инвестират също се е увеличил.

Най-голям брой хора, които вярват в криптовалутите и искат да инвестират в тях, са по-младите хора от поколението Y или така наречените „милениали“. Когато световната икономика започва да страда от последиците на пандемията, хората или губят работата си, или се оказват с по-ниска заплата. Тогава криптовалутите започват да изглеждат като добра алтернатива на традиционните пари. Това е силно свързано с децентрализираността на криптовалутите, защото изглежда, че американците губят още повече доверие към банките след като виждат как те и правителствата се справят с началото на кризата.

Фактът, че гражданите на САЩ припознават криптовалутите като решение на икономическите си проблеми в разгара на кризата, свързана с безработицата и здравето, създава сериозна връзка между криптовалутите и безработицата. Тази връзка би могла да се утвърди ако хората продължат да подкрепят криптовалутите и да се обръщат към тях за помощ при финансови проблеми.

Криптовалутите и безработицата в Йордания

Йордания е една от страните, в които криптовалутите и търговията с тях са забранени със закон. Въпреки това, хората се прибягват към тях като към спасение от безработицата. През 2022 г. е докладвано, че 50% от младите хора в страната са безработни, а общият процент на безработицата в страната на годишна база е 24,8%. Това кара най-вече млади хора да използват криптовалутите като начин за печелене на доходи.

Заради забраната за търговия с крипто в държавата, хората използват платформи от чужбина или плащат в брой на други собственици на криптовалути, за да ги прехвърлят в профилите им. Този случай, в който криптовалутите и безработицата са свързани, дава още един пример как хората се обръщат към дигиталните валути, когато не могат да си намерят работа или искат да получат допълнителни доходи.

Криптовалутите и безработицата в Африка

Безработицата в Африка е много висока и младите хора са тези, които най-засегнати от това. Това е друга държава, в която хората са решили проблемите си с безработицата чрез биткойн и други криптовалути. Хората в Африка използват търговията с крипто като източник на доходи, създават бизнеси, които включват криптовалутите и дават нови работни места. Те също се информират и обучават едни други като превеждат съдържание за дигиталните активи и ги правят по-лесно достъпни за всички.

Как ще си взаимодействат криптовалутите и безработицата в бъдеще?

Младите хора, които са и голяма част от процента безработни в много държави, са най-склонни да вярват на криптовалутите. Децентрализираните финанси могат да помогнат на безработните да открият нови възможности за работа в сферата на блокчейна, както при управлението на финансите им по-лесно и по-евтино. Разгледаните случаи на безработни хора, които са прибегнали до криптовалутите по време на икономически кризи, са доказателство, че този нов вид пари може да укаже положително влияние на безработицата.

Възможно е да използвате криптовалутите в своя помощ когато сте безработни. Но винаги помнете, че трябва да инвестирате само толкова, колкото може да изгубите, и никога пари, които ви трябват за жизнените ви нужди. Това основно правило важи за всички инвестиции, но го имайте предвид особено когато не получавате постоянен доход.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *