Какво представляват инвестициите?

Какво представляват инвестициите? – Всичко важно за 2024г.

Сподели:

Нека разгледаме какво представляват инвестициите – определение, характеристики, основни черти и принципи. Най-важната информация и обяснение на достъпен език.

Какво представляват инвестициите?

Инвестирането е процесът на закупуване на активи за генериране на доход.

Думата „инвестиция“ идва от глагола „да инвестирам“, което означава използване на пари по начин, който има за цел да донесе доход и по-висока възвръщаемост в бъдеще.

Инвестирането отдавна е едно от най-популярните занимания на човечеството, то включва всеки – от начинаещи инвеститори до корпоративни гиганти като Уорън Бъфет и холдинга “Бъркшър Хатауей”. Можете да научите повече и в наръчника ни “Как да започна с инвестирането: Първи стъпки за начинаещи и всичко, което трябва да знаеш“.

Основни характеристики на инвестициите

Ето някои от основните характеристики на инвестициите:

  • Средство за използване на капитал
  • Алтернативен източник на доходи
  • Наличие на риск
  • Размерът на потенциалната печалба се мени
  • Влияе се от ликвидността и редица други фактори

Видове инвестиции

При инвестиране може да се закупуват различни видове активи, например – акции, облигации, имоти, валути или други ценни книжа. Освен това, може да става въпрос за краткосрочни и дългосрочни инвестиции. Друго разпределение на инвестициите ги дели на реални (покупка и притежание на капитал в различни форми), както и финансови (ценни книжа, лизинг, кредит). Повете по темата можете да научите в статията ни Акции и инвестиции: Всичко, което трябва да знаете и тенденции.

Безплатен курс “Основи на инвестициите”

Стартирай своя път в света на инвестициите с безплатно онлайн обучение, подходящо за напълно начинаещи!

Започни безплатно и учи от доказани лектори как се създава дългосрочно богатство и как работят парите! Получи държавно признат сертификат, след като овладееш тънкостите на инвестициите и личните финанси! Курсът е уводен към цялостната практическа програма по Инвестиции и допълнителни доходи.

История на инвестициите

Начините, по които инвестираме днес, са значително различни от малките сделки, които са се извършвали в края на 60-те и началото на 70-те години. Тогава инвестирането все още е доста базисно и се основава основно на принципа на дългосрочно внасяне на пари в очакване на повишаване на тяхната стойност.

Почти 60 години по-късно инвестирането се е превърнало в начин за генериране на много по-високи доходи с помощта на разнообразни стратегии и инструменти. Индустрията на финансовите услуги е видяла множество големи революции през последните 40 години: глобализация, компютризация, иновативни технологии – всички те са революционни за инвестициите и променят отношението към риска, личната отговорност и възможностите за оптимизация на ресурсите. Не е изненадващо, че всяка от тези промени е оказала дълбоко влияние върху начина, по който генерираме печалба днес.

Ролята на инвестициите в живота ни

За разлика от спестяването, инвестирането на пари дава шанс на хората да увеличат своето богатство. Този шанс е съпътстван винаги от риск, който обикновено е правопропорционален на размера на потенциалната възвръщаемост.

Инвестициите играят голяма роля в живота ни. Те за взаимозависими от всичко около нас – от обществения живот, политическата ситуация, икономическите сътресения дори от настроенията в дигиталното пространство. Оскъпяването на определени продукти и ресурси може да повлияе негативно върху целия свят, да доведе до световна икономическа криза и да размести слоевете в една държава.

Освен това, инвестирането е глобална индустрия. Въпреки че някои държави или региони имат определени ограничения при обмен на пари, концепцията е от глобален характер и всяка страна може да инвестира. Привличането на инвестиции в една страна може да доведе до нейния растеж, повишаване на стандарта на живот, откриване на нови работни места и бизнеси.

Обобщение за инвестициите

Инвестирането е средство за запазване на богатството с течение на времето чрез закупуване на активи, които се очаква да придобиват по-висока стойност с течение на времето. Повечето инвеститори се насочват към инвестиции с по-малък риск, за да не поставят парите си в непредвидени ситуации. Основният принцип във финансовия свят, обаче, гласи, че колкото по-голяма е инвестираната сума и предприетият риск, толкова по-голяма е потенциалната възвръщаемост.

Инвестициите са част от нашия живот. Те дават възможност на парите да придобиват стойност и да използват пълния си потенциал като ресурс за осъществяване на доходност. За всеки инвеститор е важно да следва стратегия, основана на ясна представа за възможностите, активите, инвестиционните ползи и рискове, потенциалния размер на печалба, както и финансови прогнози, анализи и стратегии.

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy е създадена с цел да обясни на достъпен език как функционира светът на инвестициите и как може да изградим източници на допълнителни доходи.