Какво е Овърдрафт?

Сподели:

Научете какво е овърдрафт – определение, условия, такси, процедури. Теглене на овърдрафт, обяснено на достъпен език. Разберете как да договаряте винаги най-изгодните възможности за вас.

Какво е овърдрафт?

Овърдрафт представлява краткосрочен кредит, който се използва за погасяване на друг кредит.

За смисъла на финансовия термин подсказва и думата “overdraft” – от английски означава “превишаване на кредита”. Парите не могат да се използват за друго и отиват директно по разплащателната сметка на кредитоискателя. За да се отпусне се изисква обезпечение.

Видове обезпечение за отпускане на овърдрафт

Овърдрафт може да се отпусне срещу обезпечение като:

 • Недвижим имот
 • Движимо имущество
 • Депозирана сума, налични парични средства
 • Ценни книжа и взаимни фондове
 • Вземания от трети лица
 • Ценности
 • Други

Ипотечен овърдрафт

При ипотечният овърдрафт банката ви дава възможност за използвате повторно вече погасената сума по главницата на кредита. Можете да се използва закупуване на имот, ремонт, заплащане на задължения или други нужди.

Тук можете да прочетете повече за ипотечените кредити.

Лихви при овърдрафт

Лихвите по овърдрафт варират в различните банки и се изчисляват по разлиен начин. Обикновено, се предлага променлив лихвен процент и надбавки. В повечето случаи, вноската зависи главно от стойността на референтния лихвен процент.

Референтният лихвен процент е бенчмарк е публично достъпен и може да се провери от всеки в момента на сключване на сделката. Изчислява се от независим орган, като в България най-често говорим за СЛП – Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ. Можете да направите справка в лихвената статистика на Българската народна банка.

В някои случаи може да ви се предложи гратисен период за използване на овърдрафта, през който не се начисляват лихви за ползване на заема. В България лихвите при теглене на овърдрафт са между 9-14%.

Период на погасяване на овърдрафт

Овърдрафтът е по-краткосрочен заем от потребителския кредит или ипотеката. Погасяването на дълга, обикновено, трябва да се извърши в рамките на от 30 до 60 дни.

Такси при теглене на овърдрафт

При теглене на овърдрафт съществуват някои прилежащи такси:

 • Такса обработка кандидатстване
 • Такса за обработване на искане за промени по овърдрафт
 • Такса за увеличение на лимита на овърдрафта
 • Такса за удължаване срока на овърдрафта
 • Други

В случай, че се чудите дали е по-изгодно да изтеглите потребитеслки кредит или овърдрафт, е добре да сравните таксите и за двете процедури. Обикновено, при нужда от по-малки суми, потребителският кредит е по-изгодният вариант. Това, обаче, не важи за всяка банка.

Условия за отпускане на овърдрафт

 • Постоянна трудова заетост
 • Имуществено обезпечение и/или Обезпечен депозит и/или Работна заплата, която се превежда към банката и/или сметка, на която се превежда пенсията ви
 • Фиксиран минимален размер на овърдрафта
 • Фиксиран максимален размер на овърдрафта
 • Фиксиран краен срок за издължаване
 • Фиксирана дата – падеж
 • Имуществена застраховка на обезпечението
 • Други

Условията за кандидатстване за теглене на овърдрафт варират. Моля, запознайте се с конкретните предложения на избраната от вас финаснова институция преди сключване на договор.

Как да изтеглим изгоден овърдрафт?

Ако искате да научите повече за овърдрафта, ипотечните кредити и Инвестициите в недвижими имоти, разгледайте образователната програма по Инвестиции и лични финанси на Finance Academy.

Курс по инвестиции в недвижими имоти

Какво знаете за недвижимите имоти?

Правилното решение при избор на ипотека изисква добри познания за личните ни финанси, банковите условия и пазара на имоти.

В курса по Инвестиции в недвижими имоти можете да научите всички тънкости при покупката на жилище, преговорите с брокери и банки, както и такси. Тази информация ще ви помогне в подоготвката за теглене на ипотечен кредит – от началото до края.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *