мъж стои пред лаптоп с акции и калкулатор отстрани

Как да изберем правилните акции за нашия портфейл? 2024

Сподели:

Инвестирането в акции през 2024 година представлява интересен и потенциално печеливш начин за увеличаване на вашите спестявания и капитал. С обема на информацията достъпна днес и възможностите за купуване на акции онлайн, всеки инвеститор, независимо от опита си, може да се възползва от фондовите пазари. Въпреки това, изборът на правилните акции за вашия портфейл изисква стратегия, разбиране на пазарите и добре обмислени решения. Тази статия помага за информирането при избора на акции за инвестиция през 2024 година, но НЕ представлява инвестиционен съвет и трябва да знаете, че винаги има рискове и при инвестирането и трябва финансова грамотност и знания за най-добри резултати.

Определяне на инвестиционни цели

цели

Първата стъпка при избора на правилните акции е да определите вашите инвестиционни цели. Въпреки че всеки тръгва с желанието да печели пари от инвестирането в акции, успешните инвеститори използват разнообразни стратегии, в зависимост от техните желания и нужди.

Генерално, има три основни цели на всеки в инвестирането в акции, които могат да Ви ориентират в избора на акции за вашия портфейл:

  1. Генериране на пасивен доход – Подходящо за тези, които търсят пасивни доходи чрез дивиденти от акции на компании със стабилен поток от печалби.
  2. Запазване на капитала – За инвеститорите, които предпочитат сигурност и искат да пазят своите средства от инфлацията, избирайки акции с нисък риск от утвърдени компании, известни като сини чипове.
  3. Увеличаване на капитала – Тези, които целят капиталови печалби, могат да обмислят инвестиции в по-млади и растящи компании, които не доминират своята индустрия и същевременно са с висок потенциал за растеж и развитие.

Разбирането на вашите инвестиционни цели е ключов елемент в изграждането на вашия портфейл. Finance Academy предлага Цялостна програма по Инвестиции и допълнителни доходи, която е първата такава практическа програма в България. Нейната цел е да ви помогне точно в процеса на определянето на инвестиционни цели като същевременно ви научи как работи света на инвестициите и как да се възползвате от глобалните пазари. Стартирайте обучението си безплатно още днес с безплатен курс за Основи на инвестициите и се запишете за цялостната програма още днес!

Избор на индустрия и компания

След като определите вашите инвестиционни цели, следващата стъпка е да изберете индустрията и компаниите, в които искате да инвестирате, за да филтрирате успешно огромното количество акции, от които имате избор. Уорън Бъфет често подчертава значението на инвестирането в бизнеси, които разбирате, можете да анализирате и прогнозирате лесно. Разглеждането на компании със стабилни и разбираеми бизнес модели е от съществено значение за успешния избор и успешното инвестиране в акции.

Като допълнение освен че е добре да инвестирате в акции на компании, които разбирате, още по-лесно би било ако индустриите, в които тези компании работят са интересни за вас, защото интереса води до ангажираност, а ангажираността прави вашето проучване за акциите много по-лесно.

Анализ на компанията

анализ на компания

Преди купуването на акции, важно е да проучите в дълбочина избраната компания. Това включва анализ на нейните финансови отчети, пазарна позиция, конкурентно предимство (или “ров”), както и оценка на управленския екип. Инвеститорите трябва също така да разгледат макроикономически фактори и индустриални тенденции, които могат да повлияят на бъдещите перспективи на компанията. Използването на анализ за оценка на финансовото здраве и потенциала за растеж на компанията е ключово за избора на акции за инвестиция. Тук е особено важно да се наблегне много на конкурентното предимсво на избраната от вас копания или на “рова”. Това е част от стратегията на великия инвеститор Уорън Бъфет, който казва, че идеята на “ровът” е форма на защита на дадена компания пред конкуренти ѝ. Това конкурентно предимство може да бъде технологично (Apple), много бърза доставка (Dominos), ниски разходи (Amazon), лукс (Rolex), лоялност към бранда (Coca-Cola) и др. Цялата идея на Бъфет е, че инвеститорите трябва да разберат какво поддържа рова на компанията защитен и дали се очертава той да остане защитен в бъдещето.  Трябва да отбележим, че компаниите тук са дадени като примерни и не представляват финансов или инвестиционен съвет.

Проучване на компания

На стъпката за проучване на конкретна компания, списъкът ви с акции, в които да инвестирате трябва да е доста скъсен – в него трябва да присъстват само компании с бизнес модели, които разбирате и които имат здрав и траен ров (конкурентно предимство).

Като списъкът ви с акции на компании за инвестиция във вашия портфейл е значително скъсен, идва моментът, в който трябва да направите още по-подробно проучване на компаниите с цел да изберете най-подходящите. Това подробно проучване трябва да стартира с преглед на мненията за компаниите и последните най-актуални новини за тях, като винаги трябва имате едно наум и да не приемате информацията, на която попаднете за 100% правилна.

Компаниите, които са в списъка ви и са публично търгувани имат задължение на всеки 3 месеца да публикуват своите финансови отчети. Тези отчети могат да бъдат открити на сайтовете на компаниите в раздели като “връзка с инвеститорите”. От тук ще ви станат ясни доста неща като опасности, включително и дали си заслужава да продължавате с инвестирането в акция за конкретна компания на следващ етап. Съответно, щом компаниите качват своите последни финансови отчети на всеки 3 месеца, то в сайтовете им се пази и историята за предходните отчети. Това ви дава възможност за сравнения между различните отчети, за да си формулирате ясна преценка за тенденцията на резултатите на компаниите – дали са положителни и вървят нагоре или са отрицателни и падат надолу, или държат едно и също ниво.

Нещата, които са най-важни във финансовите отчети на компаниите и трябва да следите са:

  • Приходите на компанията – дали се увеличават или намаляват и на какъв темп
  • Нетната печалба на компанията –  дали се увеличава или намалява и на какъв темп
  • Печалба на акция –  какви са предходните резултати от отчетите
  • Пазарна капитализация –  дали се увеличава или намалява и на какъв темп
  • Оперативен паричен поток –  дали компанията генерира достатъчно пари, за да се финансира и развива

Друг важен момент, който можете да анализирате при избора на акции за вашия портфейл е сравнението на оценката на компанията на пазара с нейната реална цена. Така ще разберете дали компанията е подценена, надценена или справедливо оценена от пазара.

Управление на риска и диверсификация

мъж избира между нисък риск и висок риск

Един от най-важните аспекти при избора на акции и инвестирането в тях е управлението на риска. Инвестирането във фондовия пазар винаги носи известен риск, но чрез диверсификация на портфолиото от акции на компании в портфейла ви може значително да се намали този риск. Диверсифицирането означава разпределяне на инвестициите в различни акции, сектори и дори географски региони, за да се намали влиянието на негативно представяне на една инвестиция върху цялостното ви портфолио. Разглеждането на акции с различни т. нар. “рискови профили” и различен потенциал за растеж може също така да помогне за балансирането на вашия инвестиционен портфейл.

Използване на технически анализ

технически анализ на акции

За допълнително изследване и взимане на решения за купуване на акции, техническият анализ може да предостави ценна информация относно пазарните тенденции и потенциалните точки за вход и изход в акциите на компаниите. Техническият анализ изучава ценови модели и обем на търговията, за да предостави индикатори за бъдещите движения на цените. Въпреки че техническият анализ може да бъде изключително полезен, важно е да се използва заедно с първоначалния анализ, за който говорихме, за да се осигури по-цялостна оценка за потенциала на акцията на конкретната компания.

Наблюдение и преоценка

написана думата "оценяване"

След като направите първоначалната си инвестиция в акции, важно е редовно да преглеждате и да преоценявате вашето портфолио. Това включва наблюдение на “финансовото здраве” на компаниите в портфолиото ви, както и проследяване на външни фактори като икономически промени и индустриални тенденции, които могат да повлияят на вашите инвестиции. Преоценката на портфолиото ви дава възможност да промените стратегия си при избор на акции за инвестиране в портфейла ви и да направите необходимите корекции, за да увеличите възвръщаемостта и да намалите рисковете в бъдеще.

Заключение

Изборът на правилните акции за вашето портфолио изисква внимателен анализ, стратегическо планиране и постоянно обучение. Съсредоточаването върху дългосрочния потенциал, диверсификацията на портфолиото и управлението на риска са ключови компоненти за успешното инвестиране в акции. Помнете, че инвестирането в акции предлага възможности за значителна печалба, но също така идва с риск от загуба. Затова, ако искате да изберете правилните акции за вашия портфейл през 2024 година, да увеличите печалбите си в акции максимално много и да намалите риска си от загуби, се запишете на Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy още сега от тук!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *