инвестиция в недвижим имот с фондов пазар

Как да инвестираме в недвижими имоти чрез фондови пазари?

Сподели:

Инвестициите в недвижими имоти е една от най-добрите стратегии за създаване и увеличение на богатството на инвеститорите. Традиционно, инвестирането в недвижима собственост изисква значителни първоначални капитали, знания за пазара и възможност за управление на имота. Също, повечето хора свързват този вид инвестиране с физическа покупка на имот, но развитието на фондовите пазари предлага алтернативен и достъпен начин за инвестиране в сектора на недвижимите имоти като същевременно се предоставя възможност за диверсификация на инвестиционния портфейл и минимизиране на риска на инвеститорите. Но преди да разкажем за инвестирането в недвижими имоти чрез фондови пазари, нека кажем какво представлява инвестицията в недвижим имот.

Инвестиция в недвижим имот – какво е?

Инвестицията в недвижими имоти е инвестирането на капитал в пазара на недвижими имоти с цел генериране на потенциални печалби в бъдеще.

Това е една от сферите за инвестиция, които са най-дискутирани в България и по света. Инвестирането в недвижими имоти е особено популярно в България и цел на много хора, които имат спестени пари, които да вложат в сферата, като най-често се правят физически покупки като апартамент, къща и т.н. и не се проучват какви възможности предлага пазара.

Въпреки, че на инвестирането в какъвто и да е имот е цел на много хора, защото се смята, че е лесно и със сигурност има висока възвръщаемост, доста инвеститори не се замислят за случаите, в които това, което са очаквали от инвестициите си да не бъде оправдано. В такива случаи, инвеститорите имат други опции за инвестиране в недвижима собственост, но нека първо поговорим защо си заслужава да се инвестира в недвижими имоти.

Причини за инвестиране в недвижими имоти

Хората в днешно време имат всякакви причини поради които решават да инвестират в недвижима собственост – дали за дългосрочно богатство, генериране и събиране на капитал за бизнес, пенсионен план, постигане на финансови цели или за още безброй причини.

Инвеститорите в недвижими имоти получават няколко неща в момента, в който предприемат действието да го направят: Възможности за печалби и постигане на финансови цели; Възможности за пасивна доходност; Защита от инфлация и  Възможности за диверсификация на инвестиционния портфейл.

Възможности за инвестиции в недвижими имоти

Инвестирането в недвижими имоти не е само покупка на имот, то може да е под формата на покупко продажба на имот, отдаване на имот под наем, реновиране на имот за неговата продажба или купуване на акции от пазара на недвижимите имоти.

Начини за експозиция на пазара на недвижимите имоти

На база на нещата, които изброихме в предния параграф, можем да отличим 2 начина за експозиция:

 1. Чрез физическа покупка, продажба или отдаване на вече придобит имот под наем
 2. Чрез фондовите пазари – купуване на акции а компании за недвижими имоти, ETF или борсово търгуван фонд или инвестиционен тръст за недвижими имоти

Фондови пазари: Значение

Фондов пазар е събирателно за различни пазари и борси, където се извършват покупки, продажби и емитиране на акции. Тези неща се извършват през официални борси или през извънборсови пазари с регулации.

Фондовите пазари са места, където купувачи и продавачи се свързват и правят сделки в тяхна полза. Цената на фондовите пазари винаги е справедлива заради многото участници.

Тези пазари предлагат достъп до различни активи за експозиция на пазара на недвижимите имоти – всеки от които има своите особености. Опциите за инвестиции в недвижими имоти през фондови пазари биват: Акции на компании за недвижими имоти и Фондове за инвестиции в недвижими имоти, които са или инвестиционни тръстове за недвижими имоти(REITs) или Борсово търгувани фондове за недвижими имоти.

Защо да инвестирате в недвижими имоти чрез фондови пазари?

Инвестирането в недвижими имоти чрез фондови пазари предлага няколко ключови предимства:

 • Първо, то позволява на инвеститорите с ограничен капитал да получат експозиция за част от недвижима собственост без необходимостта от директна покупка на имот.
 • Второ, това е удобен начин за диверсификация на инвестиционния портфейл, като се избегнат рисковете, свързани с притежаването на един или няколко директни имота.
 • Трето, инвестициите в недвижими имоти чрез фондови пазари обикновено предлагат ликвидност, което означава, че инвеститорите могат лесно да влязат и излязат от своите инвестиции.

За да разберете всички тънкости за инвестирането в недвижими имоти и да се запознаете повече с инвестирането като цяло и как става то в различните сфери, се запишете в Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy. Това е първата такава практическа програма в България и нейната цел е да ви помогне в процеса на инвестирането в недвижима собственост както и в останалите ваши инвестиции като акции и криптовалути. Курсът от програмата “Инвестиции в недвижими имоти” разкрива всички аспекти при този тип традиционна инвестиция и как да се възползваме от нея. Обучението включва специално разработени за курса ексклузивни материали, таблици и сметки, които помагат на курсистите при практически изчисления и преминаване към сделка. В рамките на курса се разглеждат методи за финансиране, избор на локация, оптимизация на разходи, правни и данъчни аспекти. При успешно завършване на този модул от цялостната програма, курсистите ще могат да увеличат активите и богатството си, като изготвят професионален инвестиционен анализ на даден имот, да отчитат всички стъпки и разходи по дадена сделка и да взимат обективни решения при избор на недвижима собственост.

Освен курсове за инвестиции, цялостната програма на Finance Academy предлага и курсове за Изграждане и изпълнение на инвестиционна стратегия, за Допълнителни доходи, за Изграждане на личен финансов план както и над още 10 бонус модули, от които да можете да се възползвате и да обогатите финансовата си култура.

Възможности за инвестиции в недвижими имоти на фондовите пазари

Както споменахме, на фондовите пазари съществуват различни начини, по които може да се инвестира в недвижими имоти, включително акции на компании за недвижими имоти, борсово търгувани фондове (ETF) и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs). Нека разгледаме всеки начин за инвестиция в недвижима собственост:

Акции на компании за недвижими имоти

Акциите на компании за недвижими имоти предоставят възможността да притежавате дял от компания, чиято основна дейност е свързана с недвижими имоти. Това може да бъдат строителни компании, агенции за недвижими имоти или компании, които управляват и развиват имотни портфейли, като възможностите за експозиция са чрез жилищни сгради, офис сгради, хотели, търговски центрове, индустриални имоти и др. Като купите акции от една или повече компании от този сектор, вие получавате експозиция на пазар за недвижими имоти за доста по-малко пари в сравнение с физическата покупка на имот. Преди обаче да изберете акциите на компании за недвижими имоти като начин на инвестиция, трябва да сте направили много добро и проучване и да отделите време за преглед и анализ на историческите данни, типа бизнес на компанията и др.

Борсово търгувани фондове (ETF)

ETF-ите за недвижими имоти предлагат диверсифициран портфейл от акции в компании от сектора на недвижимите имоти. ETF-ите са ликвидни и могат да бъдат купувани и продавани на борсата както обикновени акции като това се случва чрез инвестиционен посредник. Борсово търгуваните фондове предлагат по-ниски разходи от взаимните фондове и дават възможността на инвеститорите да използват ливъридж и да свият данъците на печалбите си в определени държави. ETF-ите са чудесен вариант за инвестиране в недвижими имоти за хора, които предпочитат да разпределят риска и да не правят толкова задълбочени анализи и проучвания на всяка компания както е при акциите.

Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs)

REITs са компании, които притежават и управляват портфейли от недвижими имоти, които генерират доходи. Инвестицията в REITs предлага на инвеститорите възможността за регулярен доход под формата на дивиденти, както и потенциал за капиталова печалба. Имотното портфолио на един тръст включва комплекси с апартаменти, центрове за данни, хотели, лични складове и др.

На български REIТs се наричат акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Има REITs, които са специализирани в един конкретен сектор на имотите, но има и такива които са диверсифицирани.

Как да изберете правилните инвестиционни инструменти?

При избора на инвестиционни инструменти за инвестиции в недвижими имоти на фондовите пазари, е важно да се вземат предвид няколко ключови фактора:

 1. Инвестиционни цели – Определете вашите дългосрочни и краткосрочни финансови цели и как инвестициите в недвижими имоти се вписват в тях.
 2. Толерантност към риск – Оценете вашата готовност да поемате риск и изберете инвестиционни инструменти, които отговарят на вашите рискови предпочитания.
 3. Диверсификация – Разгледайте различните опции за диверсификация на вашето инвестиционно портфолио, за да минимизирате риска.
 4. Изследване и анализ – Проведете задълбочено изследване на различните инструменти и компании, в които планирате да инвестирате, като вземете предвид техните финансови показатели, история на дивидентите и потенциал за растеж.

Стъпки за започване на инвестиции в недвижими имоти чрез фондови пазари

 1. Отворете инвестиционна сметка за търговия на фондови пазари
 2. Изберете инвестиционни инструменти – На база на вашите инвестиционни цели, толерантност към риск и изследване и анализ, изберете подходящи акции, ETF-и или REITs за инвестиция.
 3. Инвестиране и мониторинг – Направете първоначалните си инвестиции и редовно следете развитието им, за да може да реагирате адекватно на промените на пазара.

Заключение

Инвестициите в недвижими имоти чрез фондови пазари предлагат вълнуваща възможност за инвеститорите да разширят своето портфолио и да участват в един от най-големите сектори на световната икономика. С правилно планиране, изследване и стратегически подход, можете да извлечете значителни капиталови печалби от своите инвестиции в недвижими имоти на фондовите пазари. Затова, ако искате да разберете всичко свързано с инвестициите в недвижима собственост на фондовите пазари, се запишете на Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy още сега от тук!

*Този материал е изцяло информативен и не представлява инвестиционен съвет или консултация и трябва да знаете, че винаги има рискове и при инвестирането и трябва финансова грамотност и знания за най-добри резултати.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *