финансови борси - всичко, което трябва да знаете за тях

Финансови борси – всичко, което трябва да знаете за тях

Сподели:

Финансовите борси безспорно са един от най-важните аспекти на международния пазар. На тях се определят цените на суровини, храни и валути и именно за това човек трябва да разбира как те функционират. Което ни води към въпроса:

Какво са финансовите борси и как работят те?

Финансовите борси са организирани пазари, на които се събират купувачи и продавачи и търгуват със стоки, валута и ценни книжа, като акции и облигации. За да се гарантира, че работят по честен и правилен начин и да се избегнат злоупотреби, те са силно регулирани и имат начини, по които да доставят важна информация на потенциалните търговци, независимо дали те ще купуват или продават. Дигитализацията ги прави също доста по-ликвидни. Организациите от различните видове пазари уреждат и регулират редовни събрания, на които се сключват сделки за стоки и други ценни активи. Разликата между борсите и тържищата е, че при първите стоките не са на лице, докато при вторите те са изложени.

Докато в миналото сделките са се договаряли устно, днес всичко това става чрез специализиран софтуер, което значително улеснява процеса. Начинът, по който борсите правят пари е чрез комисиони, от които получават приход при всякка сключена сделка. Също получават доходи от членски внос, продажба на борсова информация, дори и такси за достъп до определени търгове.

Едно от задълженията на борсата е води отчети на изпълнените вече сделки, също както и да организира и да гарантира тяхното разплащане. Този механизъм се нарича “доставка срещу плащане (delivery versus payment)” и представлява едновременното предоставяне на всички документи, след като определената договорена сума вече е платена.

Някои от най-големите фондови борси са:

  • New York Stock Exchange (NYSE), на стойност 28.5 трилиона долара;
  • NASDAQ, на стойност 10 трилиона долара;
  • Tokyo Stock Exchange, на стойност 5 трилиона долара;
  • Shanghai Stock Exchange, на стойност 4.9 трилиона долара.

Какви са различните видове финансови борси?

Стокова борса

На стоковите борси се търгува със съществуващи стоки, които са готови за доставка. Най-често те са селскостопански продукти, като жито, захар, памук и млечни продукти или суровини като метали и други такива от ключово значение. Тези стоки трябва да спазват предварително зададени и съгласувани стандарти за качество, но не е нужно те да присъстват по време на самото търгуване.

Всяка борсова сесия има свой собствен бюлетин, който се подготвя и издава преди нея спрямо подадените поръчки за покупко-продажби. По време на сесията цената на дадена стока се обявява публично и сделката е сключена, когато тя удовлетворява както купувача, така и продавача. След всяка сесия се публикуват протоколи за нейното провеждане в специализираните борсови бюлетини, както и в останалите канали за комуникация, така че тази информация да бъде достъпна.

Въпреки че са регулирани от правителствени агенции и имат свои правилници и регламенти, които намаляват шанса за манипулация, стоковите борси все пак могат да бъдат рискови, поради своите бързо променливи цени. Всички финансови и разплащателни операции се осъществяват от банковата система на борсата, която също заема ролята на гарант, когато например се спогаждат фючърсни договори. Това са споразумения за бъдещи покупко-продажби, за които е написано по-долу. Казано по друг начин: търгува се с бъдещи стоки, чиито цени са установени в настоящето.

Фондова борса

Фондовата борса специализира с търговията на ценни книжа, като акции и облигации чрез брокери. Тя представлява вторичен пазар, на който собствениците им могат да търсят и да преговарят с потенциални купувачи. Както и при другите видове борси, фондовите поднадлежат на професионални регулации, които предоставят на купувачите и продавачите на активи сигурност в цените им и във времената за осъществяване на техните транзакциите. Различните видове инвеститори предпочитат да търгуват с акции, защото от тях могат да се сдобият с дивиденти.

Най-често компаниите, които участват в този вид финансови борси не търгуват със своите лични акции. За да стане част от листата на фондова борса, един бизнес трябва да стане “публично търгувано дружество”, което започва с това, да се убедят потенциални инвеститори, че той е стабилен и перспективен. Това първично публично предлагане може да отнеме до двадесет седмици. Може да се кандидатства за “стандартно” или “топ” записване, като при второто стандартите са доста по-високи и взискателни. За стандартното кандидатстване се изисква само покриване на основните изисквания на ЕС.

Фючърсна борса

Фючърсната борса е вид финансов пазар, на който се търгува с т.нар. “фючърсни договори”. Те представляват споразумения за покупко-продажба на множество активи, като ценни книжа, суровини и валути, на определена бъдеща дата, като всичките специфики като цена, количество и качество за предварително изяснени и договорени. И двете обвързани страни при фючърсния договор имат своите задължения – единият да купи и получи актива, а другият да го предостави, щом изтече срокът на споразумението.

При фючърсните договори съществуват два вида позиции, в зависимост от това дали човек купува или продава. При купуване е “дълга позиция”, при която човек печели разликата в цената ако активът поскъпне и съответно губи, ако цената му падне. При продаване е “къса позиция”, при която е обратното – печели се, ако цената падне и се губи, щом тя поскъпне. И в двата случая това се основава на предварително фиксирани бъдещи дата и цена.

Предимството на този вид договори е, че позволяват на компаниите по-добро и сигурно планиране, тъй като предоставят сигурна цена на определените активи в бъдеще. Те са също стандартизирани по отношение на качеството на активите, които предоставят. Освен това, този вид финансова борса често се припокрива с другите видове, тъй като за всички тях могат да се сключат фючърсни договори. Те могат да бъдат за суровини, като злато, петрол и царевица, също и фючърси на ценни книжа и валути.

Валутна борса

Валутната борса, също наричана Форекс (от англ. foreign exchange) e международен пазар, на който се търгува с различни световни валути спрямо една друга. Тя е най-големият финансов пазар, с ежедневни транзакции от над 5 трилиона щатски долара на ден. За разлика от другите видове борси, финансовата не е централизирана, а е организационна структура, използваща модерни телекомуникационни средства, чрез която различните банки и търговци купуват и продават валути. Именно тази комуникационна свързаност позволява обобщението “световен валутен пазар”.

Една разлика между форекс и другите пазари е, че той е денонощен – работи без да спре от понеделник до петък, а през уикенда почива, както и самите банки. Също, тук няма обмен между стока и пари или променливи на лихви на ценни книжа – единствено се договарят параметрите на обменния курс, който се изчислява спрямо търсенето и предлагането на две определени валути. Когато има по-голямо търсене на дадена валута, нейната цена се покачва, а когато има прекалено много единици от нея в обръщение тя се обезценява. Факторите, които влияят върху това са много, но основните са икономическата стабилност на държавата, финансовата ѝ политика, също както и геополитически събития като войни, ембаргота и санкции.

Криптовалутна борса

Борсата за криптовалути е ицяло нов клон на финансовия пазар и тя наподобява форекс по това, че и двете се занимават с обмен на валути. Тя се разделя на два вида – централизирана и децентрализирана. Централизираната използва платформи, с подобни на брокерски услуги, които помагат с извършването на транзакциите. Преди да ги използват, потребителите трябва да потвърдят своята самоличност и ако имат вече криптовалута да я поставят в своя дигитален обменен портфейл.

Един от рисковете с това е, че бидейки собственост на една организация, те са по-уязвими от потенциални кибератаки. Въпреки че основният принцип зад криптовалутите е идеята те да са децентрализирани, такива услуги могат да бъдат полезни и да улесняват обмена на валутите. Те предоставят висока ликвидност поради същата тази причина.

Курс по инвестиции в криптовалути

Ако искате да научите повече за света на децентрализираните финанси и инвестициите в криптовалути, разгледайте практическото обучение по Инвестиции в криптовалути на Finance Academy.

Най-важната информация за инвестирането в криптовалути, предадена на достъпен език. Подходящо за начинаещи.

Другият вид борса е децентрализираната. Тя не използва посредници, за разлика от предната и дава възможност на индивиди да търгуват с валутата директно помежду си. На теория децентрализираният обмен може да бъде по-сигурен от този с посредник, защото няма един единствен сървър, съдържащ средствата на много души, който би бил лесна мишена за кибератака. Друго предимство са потенциално по-ниските такси и по-бързото време на обработка на транзакциите.

Този тип директно търгуване може да има и своите недостатъци – човек може да се нуждае от повече технически умения, при липсата на обучени кадри.При липсата на традиционна структура няма и към кого да се обърне човек, при евентуални технически затруднения. Някои борси не предлагат обменни курсове, а само това да разменят една валута с друга.

Ако искате да разберете повече за този тип борса, можете да запишете курса на Finance Academy за Инвестиции в криптовалути 2023.

Често задавани въпроси:

Да, Българската финансова борса, както и много други могат да бъдат следени чрез интернет в реално време.

Крипто борсите имат потенциала да са по-волатилни и рискови, тъй като някои от тях не са централизирани.

Амстердамската фондова борса, основана през 1602 г. често е считана за първа в света, функционираща по почти идентичен начин, както и съвременните.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *