Интервю с Васил Сланчев за ETF и помощта им за портфолио

Сподели:

Какъв е Вашият професионален опит до момента?

Казвам се Васил Сланчев и съм ръководител „Частно банкиране и взаимни фондове“ в Пощенска банка. Имам повече от 18-годишен професионален опит във водещи финансови институции, опериращи на българския пазар. Притежавам EMBA от Шефилдския университет, посещавал съм мениджърски курсове към Harvard University. Сертифициран инвестиционен консултант съм с издаден за това лиценз от КФН. Имам богат опит в инвестициите в различни финансови инструменти, взаимни фондове, ETFs, валути и деривативи.

Какво ще научат курсистите на Finance Academy от модула “Инвестиции във взаимни фондове и ETF”?

В модула “Инвестиции във взаимни фондове и ETF” ще си говорим за това как да оценяваме различните видове взаимни фондове и възможностите, които те предоставят за инвеститори с различен рисков профил – консервативен, балансиран, високорисков. Курсистите ще научат каква е приликата и разликата между взаимен фонд и ETF, как функционират тези форми за колективно инвестиране и как да се изгради успешно инвестиционно портфолио с тези активи. Отчитайки силния практически фокус в модула, курсистите ще се запознаят с каква публична информация следва внимателно и системно да се следи при инвестиция във взаимните фондове и ETF-ите.

Какви са плюсовете на ETF инвестициите спрямо инвестициите в акции?

ETF Exchange traded fund, на български – борсово търгуван фонд, са фондове от отворен тип, чиито дялове се търгуват на фондови борси подобно на акциите.

ETFs могат да се разглеждат като финансов инструмент между взаимен фонд и акции, с предимствата и недостатъците на единия или друг финансов инструмент.

Обикновено ETFs се конструират така, че цената на дяловете им да следва цената на определен базов актив: борсов индекс, борсово търгувана стока (петрол, злато, метали, зърно и т.н.) или кошница от стоки, валута или кошница от валути, акции на компании от определен икономически сектор и др.

ETFs са по-нов и модерен начин да се позволи на инвеститорите да притежават дял в по-голямо диверсифициран портфейл, за разлика от притежението на акция в отделна компания, където няма диверсификация.

В този ред на мисли основно предимство от инвестицията в ETFs спрямо инвестицията в акции е възможността да се постигне диверсификация, като един ETF може да съдържа акции на няколко десетки, стотици, хиляди компании. Диверсификацията води до намален риск и по-ограничена волатилност.

Могат ли европейци да купуват американски ETF-и?

Европейски инвеститор, и по-конкретно непрофесионален инвеститор, не може да търгува с ETF-и със седалище в САЩ. Американските ETF-и нямат основен информационен документ (ОИД) и не отговарят на регулаторното изискване Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

Какви хора използват услугите на Пощенска банка?

Пощенска банка е водеща универсална банка в България с много добре развита клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. На своята широка клиенска база, банката предлага инвестиционни продукти, вкл. взаимни фондове и ETFs и други алтернативни спестовно-инвестиционни продукти.

Мислите ли, че знанията в инвестиционната сфера ще помогнат на българина да подобри живота си?

Знанието и познанието за инвестиционните възможности, както и съпътстващите всяка една инвестиционна възможност рискове, са ключът към подобряване на жизнения стандарт и благосъстоянието.

Защо курсистите да запишат цялостната програма “Инвестиции и допълнителни доходи”, която стартира на 7 ноември?

Програмата е изключително ценна отправна точка, особено за напълно начинаещи инвеститори. Тя обхваща всички фундаментални сфери на инвестирането. За да научите как взаимните фондове и ETF могат да ви помогнат за изграждането на балансирано портфолио, с цел постигане на дългосрочна възвръщаемост и намаляване на риска, се запишете в цялостната програма “Инвестиции и допълнителни доходи”.

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи”

Цялостната програма по инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy ще ви научи на всички тънкости при управлението на личните ви средства, дългосрочното създаване на богатство чрез инвестиране, начини за набавяне на допълнителни доходи и постигането на финансовите ви цели.

Програмата е изцяло онлайн, практически насочена и обученията се водят от лектори-практици. Всички лекции са достъпни в удобно за куристите време и могат да се гледат от всяка точка на света.

Обученията във Finance Academy са акредитирани от НАПОО към Министерство на Образованието.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *