бизнес план

Бизнес план – Как да създадем такъв стъпка по стъпка – 2024г

Сподели:

Изготвянето на бизнес план не е сложна процедура, ако подходите към него с правилната подготовка и знание. Фирмите, които достигат етап на развитие, за който е нужен подобен план, трябва внимателно да обмислят бъдещите си цели и да ги опишат по подходящ начин.

Ако ви е нужен подробен отговор на въпроса „Как да създам бизнес план?“, настоящият текст ще ви даде точно такъв. В него ще откриете полезна информация за съдържанието на този документ, както и допълнителни специфики, които да вземете предвид. Важно е добре да обмислите какво да включите в плана си, както и как да го формулирате. Благодарение на текста ни, ще добиете по-добра представа как да подходите при създаването на ефективен план за бизнеса си. Ако след края на обяснението ни все още се чувствате несигурни за направата на такъв документ, ще ви споделим и за начин как да се подготвите по-добре.

Какво представлява бизнес планът и за кого е важен?

Нека да започнем от самото начало – какво е бизнес план? Това е документ, който съдържа информация за целите и намеренията на дадена фирма за определено начинание. Условно плановете могат да бъдат разделени на два вида – вътрешни и външни.

Вътрешните се използват, за да се представи информация за развитието на фирмата в рамките на самото предприятие, очертавайки идеи за управление и прогнозиране, които засягат участниците в нея. Плановете, които се използват за външни цели, са предназначени за банки или инвеститори и представят дадена компания с цел получаването на финансиране от тях.

И двата вида планове съдържат информация за естеството на дадения бизнес, представят проект или услуга, която фирмата цели да развива и дават данни за пазара, маркетинговия план и сроковете на изпълнение на поставените цели.

Всяка компания, която иска да се разрастне и да получи подкрепа от вътрешни или външни инвеститори, има полза от план за бизнеса си. Подобен документ може да послужи за анализ на дейността на развиваща се фирма и оценка на постигнатите резултати.

Той, обаче, е от съществена важност за стартиращите фирми. Т.нар. стартъпи, които имат нужда от финансова подкрепа, за да реализират амбициите си, трябва особено внимателно да подхождат към изготвянето на бизнес план. За тях е от голямо значение, тъй като нямат дълга история на работа. Затова трябва да докажат чрез подробно описване на целите и стъпките за изпълнение, че идеите им си струват инвестирането.

Създаването на адекватен план е благоприятно и за самите стартиращи компании, тъй като им дава ясна представа как изглежда фирмата им и прави вземането на ключови решения по-лесно.

Какво трябва да имате предвид при създаването на бизнес план?

Вече знаете какво е бизнес планът и за кого е важен. Преди да пристъпим към изготвянето му, ще опишем нещата, които трябва да имате предвид, когато го съставяте. Най-общо, ще е нужно предварително да оцените външните и вътрешните ресурси на компанията. Това може да се случи като разгледате всички плюсовете и минусите на фирмата и услугите си, възможностите си и заплахите, пред които бихте могли да се изправите.

Четирите критерия са част от SWOT анализа създаден от Алберт Хъмфри, чиято цел е да даде обективен поглед към даден бизнес. Преди да изготвите нужния ви план, трябва реалистично да разгледате плюсовете и минусите, които вашата фирма има. Това може да включва както условията, в които работите и създавате вашите продукти или услуги, така и нивото на обслужване.

След това разгледайте какви възможности предлага фирмата ви и на какво ниво може да се възползва от тези, които ще бъдат предложени. Накрая, трябва да оцените как компанията ви би се справила в икономически или политически кризи. Никой бизнес не може съвсем да избегне трусове като глобална рецесия, затова трябва в плана ви да разгледате как бихте се справили в подобни ситуации.

Ако вземете тези четири критерии предвид при изготвянето на вашия план, ще може по-лесно да създадете документа и да структурирате важната информация в него. В следващите параграфи ще разгледаме какво трябва да съдържа един бизнес план и важните специфики, които съпътстват разписването му.

Стъпка по стъпка: Как да създам бизнес план

мъж чертае бизнес план на дъска

След като ви запознахме по-подробно с бизнес плана и това, което трябва да знаете, за да го съставите, ще ви представим практически как може да създадете такъв. Първата стъпка, след като сте извършили подробен анализ на фирмата си, нейните цели и услуги, е създаването на документа. За целта ще ви дадем примерно съдържание, което може да следвате.

След това ще коментираме нужния обем на плана и като последна стъпка ще разгледаме дали е възможно да представите идеите си само в една страница. По този начин детайлно ще преминем през етапите за съставяне на ефективен план за фирмата ви, който да ви послужи пред инвеститори или съдружници.

Структура и съдържание на бизнес плана

Един примерен бизнес план може да съдържа следните категории:

 1. Въведение;
 2. Резюме;
 3. Представяне на компанията и продукта;
 4. Анализ на средата;
 5. Анализ на пазара;
 6. Маркетингов план;
 7. План за управление;
 8. Оперативен план
 9. Бюджет и финансов план;
 10. Времеви график и очаквани резултати;
 11. Заключение;
 12. Приложения.

Те може да са именувани по по-различен начин, но повечето от тях са важна част, без която планът няма да бъде достатъчно пълен. Нека разгледаме накратко какво трябва да съдържа всяка една категория от структурата на един план за бизнес.

Въведение

Въведението може да бъде по-кратко, тъй като съдържа само административна информация – име на проекта или услугата, име и адрес на фирмата, както и лица за контакти. Възможно е да го пропуснете, но включването му в плана би придало по-голяма цялост на документа.

Резюме

Резюмето е мястото, където ще трябва да опишете ключовите цели и стъпки от плана. Важно е да създадете синтезирано описание на документа, което едновременно да дава нужната информация, и да успява да заинтересува инвеститорите в намеренията ви.

На първо място може да опишете целта на стартиращия бизнес и след това да говорите за сферата на дейност, водещите фигури в компанията и техния опит, пазара, на който искате да се развивате и необходимите ви ресурси. Обемът може да достигне 2-3 страници.

Представяне на компанията и продукта

За разлика от резюмето, където трябва да дадете най-важната информация сбито, в тази част от документа, е нужно по-подробно да представите проекта си и услугата, която предлагате. Текстът може да включва описание на плана ви за развитие на проекта, за какво е нужна услугата или продукта ви, както и готовността ви за реализация.

Тук е мястото да говорите за предимствата на вашия продукт пред конкурентите. Може да включите и информация дали ще защитавате патенти или марки, ще има ли подизпълнители по проекта, както и нуждата от закупуване на технологично оборудване.

Анализ на средата

След като сте описали собствения си продукт, трябва да разгледате средата, в която той се позиционира. В тази част може да опишете бранша и тенденциите за развитието му, каналите за разпространение, доставчиците, конкурентите, пазарния потенциал и растежа на пазара.

Информацията е важна, за да може и вие като бизнес собственици, и потенциалните инвеститори да имат реална представа за възможността на услугата ви в средата, в която искате да се развива.

Анализ на пазара

Тук трябва да разгледате към какъв тип клиенти е насочен продукта. Пазарната сегментация може да бъде направена по два критерия – физически или юридически лица. В първия случай трябва да разгледате възрастта, пола, местоположението, образованието и редица други критерии за клиентите си. Ако услугата ви е насочена към юридически лица, тогава браншът, в който се развиват, големината и пазарите им ще са част от тази категория.

Маркетингов план

Готовият пазарен анализ ще ви е полезен в следващата стъпка – изготвянето на план за маркетинг. В тази част от документа трябва да представите стратегията си за обхващане на пазара, както и целевите сегменти от него, към които се фокусирате. Полезно би било да създадете план и за услугите си, на месечна или по-дългосрочна база, както и стратегии за реклама.

План за управление

За инвеститорите е важно не само какво е вашето дружество и услуга, а и кой стои зад него. В плана за управление може да включите информация за собствениците на фирмата и ръководния екип. Полезно е да споменете и организационната структура, броя на персонала, както и потенциалния брой на нужни нови кадри, и външните сътрудници, които използвате или планирате да потърсите.

Оперативен план

В тази част от плана е добре да опишете физическите активи на фирмата си, за да знаят инвеститорите с какво разполагате, за да изпълните целите си. Може да включите информация за оборудването си, сгради, складове, като и офиси, където се помещава фирмата. Тук е мястото да опишете производствения процес, себестойността на продукта, качествения контрол, както и информацията за доставки.

Бюджет и финансов план

Не може да пропуснете тази категория – в нея се включват данните за настоящия ви бюджет, баланса на фирмата, както и финансовите ѝ планове. Всеки инвеститор би се интересувал какво е състоянието на бизнеса, когато решава дали да инвестира собствените си пари, или не.

Може да включите и данни за източници на финансиране, прогнози за приходи и разходи, както и за парични потоци, и погасителен план. Тази част от плана е най-добре да подкрепите и с таблици, където информацията да е добре структурирана.

Времеви график и очаквани резултати

Всичко, което сте описали досега във вашия бизнес план, трябва да може да бъде изпълнено в реални срокове. В графика трябва да опишете за какво време смятате да реализирате потенциала на продукта или услугата си, както и какви конкретни резултати очаквате. Може да включите и фазите на осъществяване на проекта тук.

Заключение

Подобно на въведението, заключението е по-скоро част от структурата, която служи, за да добие вашият документ завършеност. Възможно е да го пропуснете, но добавянето на няколко заключителни изречения би направило по-добро впечатление.

Приложения

От обобщеното дотук става ясно, че бизнес планът е съставен главно от текст и таблици. Ако имате снимки на продукта си, различни документи, които смятате за важни за проекта, сертификати, или резултати от ююпроучвания, мястото им е в приложението.

Тук може да добавите всякаква допълнителна информация, която мислите, че допълва плана ви и го прави още по-задълбочен.

Дължина на бизнес плана

Вече знаете какво може да представлява структурата на един план за бизнеса ви. Както сте забелязали, има много категории, по които може да включите информация за проекта си.

Няма зададен точен брой страници, но имайки предвид всичко най-важно, което документът трябва да съдържа, 20-25 страници биха били достатъчни. Може да сте по-лаконични или разточителни, но примерният обем е подходящ за излагане на всичката нужна информация, за да може инвеститорите да вземат своето решение.

Ако трябва да разгледаме дължината на плана по-конкретно, първата му част, въведението и резюмето, могат да бъдат до 3 страници, а основната, 15-20. В зависимост от информацията, която поставяте в приложение, обемът може да се увеличи неколкократно.

Синтезиран бизнес план

Всичката информация, която изредихме дотук е важна както за бизнеса, така и за неговите потенциални инвеститори. Тя трябва да присъства, за да може да бъдат взети обосновани решения. Възможно ли е обаче да се събере на една страница? Има иновативни практики, които синтезират целия бизнес план в кратко резюме, което да покрива всяка от категориите, които споменахме.

Въпреки че този подход звучи много модерно, вероятно е по-добре да изготвите подобен кратък план като за начало за себе си и след това да го разширите за останалите в пълния му потенциал. Така ще може да имате ясна представа какво да включите в официалния документ, но няма да рискувате да отблъснете инвеститорите ако помислят, че не сте отделили достатъчно време.

Как да се подготвите по-добре, за да създадете качествен бизнес план?

Въпреки че на теория не звучи толкова трудно да създадете план за бизнеса си, особено след като обяснихме как, на практика може да е по-различно. Трябва добре да познавате не само собствения си продукт, но и целия пазар, в който искате да се развивате. За да привлечете нужните инвеститори, трябва внимателно да предприемете първите стъпки по създаването на фирмата си и плана за нея.

Ако имате нужда от допълнителна помощ в стартирането или разрастването на компанията си, може да се запишете на курса „Основи на бизнеса“ на Finance Academy. Той е подходящ за всички, които искат да изградят лидерски бизнес умения и да имат своя фирма. Курсът е напълно безплатен и в рамките на четири седмици ще представи на достъпен език на обучаващите се най-важното за стартиране или надграждане на бизнес.

Сред онлайн лекциите ще бъде включена и такава за изграждане на бизнес план, с която курсистите на практика ще видят най-важното в процеса. Подобно обучение би могло да даде на всеки предприемач не само нужното за започване на бизнес, а и уменията да постига успехи с него.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *